معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر سید محمد حسین کریمیان, معاون آموزشي دانشگاه

  2226, 64542226
 •   آقای دکتر محمدرضا علوی مقدم, مشاور معاون آموزشی دانشگاه

  2223, 64542223
 •   خانم زهرا شجاعي نيا, مسئول دفتر و کارشناس

  2226, 66401369
 •   خانم مهناز يونسي, کارشناس مسئول برنامه‌ریزی آموزشی

  2224, 64542224
 •   آقاي علي رضا عبدلي, کارشناس مسئول حق التدریس

  2276, 64542276
 •   خانم مهندس لیلا نخعی, کارشناس انفورماتیک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  2233, 64542233
 •   آقای امیرحسین شیروانی, کارشناس حق التدریس

  3247, 64543247
 •    آقای محمد ملکی, مسئول ساختمان خیام

  3544, 64543544
 •   فکس معاونت آموزشي, فکس معاونت آموزشي

  2233, 64542233