مدیریت امور آموزشي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دكتر مصطفي كتابچي, مدیر کل اداره امور آموزشي

  2803-2804, 66405848
 •   خانم پروانه اميدي, معاون مديركل اداره امور آموزشي

  2802, 66405848
 •   خانم سيده مرضیه حسن آبادي, مسئول دفتر اداره كل امور آموزشي

  2803-2804,
 •   خانم مهناز صابري وند, كارشناس واحد رايانه اداره كل امور آموزشي

  2815,
 •   خانم ليلا صداقت فركوش, كارشناس واحدرايانه اداره كل امور آموزشي

  2816,
 •   خانم ليلا نيک نژاد, كارشناس واحد حين تحصيل اداره كل امور آموزشي

  2821,
 •   خانم سمیه عباس زاده , كارشناس واحد حين تحصيل اداره كل امور آموزشي

  2811,
 •   خانم مينا مطيعي, رئيس اداره دانش آموختگان

  2817,
 •   خانم ليلا بهزاد عليزاد, كارشناس امور دانش آموختگي

  2817,
 •   آقاي جعفر صداقت کيا, بايگاني اداره دانش آموختگان

  2819,
 •   آقای مهدی ثمری, كارشناس امور دانش آموختگي

  2808,
 •   خانم سمیه گفتاری, كارشناس واحد حين تحصيل اداره كل امور آموزشي

  2820, 64542820
 •   خانم مائده عليزاده, كارشناس امور دانش آموختگي

  2818,
 •   آقای منصور جانبازی , اداره دانش آموختگان

  ,
 •   خانم سپيده خوب صفت, اداره دانش آموختگان

  ,
 •   خانم ترانه تيموري, امورحين تحصيل اداره كل امور آموزشي

  2810,
 •   خانم شکوه السادات سيدزاده, كارشناس واحد نمرات اداره كل امور آموزشي

  2807,
 •   خانم زهرا باقرپور طهرانی, كارشناس كميته و كميسيون اداره كل امور آموزشي

  2812,
 •   آقاي حسن نعمتي, امورنظام وظيفه اداره كل امور آموزشي

  2805,
 •   خانم اکرم صارمي, بايگاني امورحين تحصيل اداره كل امور آموزشي

  2801,
 •   آقای سید جلال موسوي, امور خدمانی اداره كل امور آموزشي

  2806,
 •   آقای ناصر قسمتی, امور خدماتی اداره كل امور آموزشي

  2806,
 •   , فکس

  , 66413325