ساير مراكز اداری

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   , اداره حراست

  495, 66402608
 •   , دفتر گزينش اساتيد و کارکنان

  2270,2271,2273, 66495520
 •   , کميته انضباطي

  2643,
 •   , کانون بازنشستگان

  2245,
 •   آقاي غلامرضا بازگشا, رياست ديوان محاسبات

  2202,
 •   آقاي محمدرضا معاون جولا, معاون ديوان محاسبات

  2202,
 •   , درآمدهاي اختصاصي

  2201,
 •   , مسجد قسمت برادران

  3287,
 •   , مسجد قسمت خواهران

  3288,
 •   , کميته نانو

  2698,
 •   , بسیج اساتید

  2284,2213,
 •   , بسيج كاركنان

  2283,
 •   , بسيج دانشجويي برادران

  3531, 66499067-66953260-66953382
 •   , بنیاد دانشگاه امیر کبیر

  5456-5455-5454, 66978960-66978961-66978962
 •   , انجمن اسلامي دانشجويان برادران

  2278, 66495654
 •   , کانون اندیشه دانشجويان مسلمان خواهران

  3514,
 •   , کانون انديشه دانشجويان مسلمان برادران

  2279,
 •   آقاي علي محمدي, مسئول کلاسها ,ساختمان , خرابي آسانسور ابوريحان

  3523,
 •   , پروژه مجموعه ورزشی دانشگاه

  2282, 66967386
 •   آقاي امیر عباس باقرزاده, فضاي سبز

  3299,
 •   , کانکس دفتر ساختماني دانشکده نفت

  2895,
 •   , موتورخانه ابوريحان

  2639,
 •   , ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه

  2291, 66483344-66483348
 •   , فکس دانشگاه

  , 66413969