دانشكده مهندسي برق

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دكتر حيدر علي طالبي, رئيس دانشكده

  1-3300, 66466009،66498442
 •   خانم ثريا رنجبر, مسئول دفتر

  1-3300, 66466009،66498442
 •   خانم بنایی, دفتر دانشکده

  1-3300, 66466009،66498442
 •   آقاي دكتر غلامحسين رياحي دهكردي, معاون توسعه و مدیریت منابع و دانشجویی

  3306, 66498443
 •   آقای دکتر سعید شریفیان خرطومی, معاون آموزشي

  3305, 66401706
 •   آقاي دكتر مهرداد عابدي, مدیر تحصیلات تکمیلی آموزش الکترونیکی در کلیه گرایش‌های برق

  3512,
 •   آقاي دكتر گئورگ بابا ملك قره پتيان, معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده برق

  3340, 66401706
 •    آقای دکتر بهروز وحیدی , مدیر گروه آموزشی قدرت

  3330,
 •   آقای دکتر محمداعظم خسروی, مدیر گروه آموزشی کنترل

  3300, 3300
 •   آقاي دكتر دوست محمدي, رئيس مركز انفورماتيك دانشكده برق

  3329,
 •   آقای دکتر سیدحسین حسینیان, رئيس قطب قدرت

  3343,
 •   آقاي دكتر عبدالعلي عبدي پور, رئيس قطب مخابرات

  3338,
 •   آقاي دكتر سعيد خاتمي , سرپرست كتابخانه

  3383,
 •   آقاي دكتر گئورگ بابا ملك قره پتيان, رئيس مجله انجمن مهندسين

  3504,
 •   خانم اكرم براتي فريزهندي ,

  ,
 •   خانم شهپرقربي, دفتر امور دانشجویی

  3390,
 •   آقای نصیری, دفتر آموزش

  3305, 66401706
 •   خانم زهرا زيني زاده, دفترتحصيلات تكميلي

  3302, 66401706
 •   خانم عظامی, دفترتحصيلات تكميلي

  3302, 66401706
 •   خانم بیگلری, دفتر مالي

  3306, 66498443
 •   آقاي عباس خليلي, دفتر معاونت پژوهشی

  3303, 66498443
 •   آقاي سيد مهدي حسيني, دفتر مالی

  3304, 66498443
 •   آقاي حسين يوسفي خواه, حسابداري

  3385, 66498443
 •   خانم فاطمه رحماني, دفتر پژوهشي

  3369, 66498443
 •   آقاي دكتر محمدجواد عمادی, مدیر گروه آموزشی مخابرات

  3300, 3300
 •   آقای دکتر محسن معزی, مدیر گروه آموزشی الکترونیک

  3300, 3300
 •   آقاي دكتر كمال الدين يادآور نيكروش, عضو هيئت علمي

  3316,
 •   آقاي دكتر مهرداد عابدي, عضو هيئت علمي

  3319,
 •   آقاي دكتر مجتبي آقا مير سليم, عضو هيئت علمي

  3321,
 •   آقاي دكتر احد توكلي, عضو هيئت علمي

  3317,
 •   آقاي دكتر مسعود شفيعي, عضو هيئت علمي

  3310,
 •   دكترسيد حسام الدين صادقي, عضو هيئت علمي

  3348,
 •   آقاي دكتر حسين عسگريان ابيانه, عضو هيئت علمي

  3335,
 •   آقاي دكتر كريم فائز, عضو هيئت علمي

  3328,
 •   آقای دکتر حمید شیخ زاده نجار, عضو هيئت علمي

  3311,
 •   خانم دکتر فرزانه عبداللهی, عضو هيئت علمي

  3358,
 •   آقای دکتر صورتگر, عضو هيئت علمي

  3309,
 •   دکتر نوروزی, عضو هيئت علمي

  3309,
 •   آقای دکتر شالچیان, عضو هيئت علمي

  3377,
 •   آقاي دكتر مهدي كراري, عضو هيئت علمي

  3345,
 •   آقاي دكتر سيد احمد معتمدي, عضو هيئت علمي

  3331,
 •   آقاي دكتر روزبه معيني مازندراني, عضو هيئت علمي

  3342,
 •   آقاي دكتر محمد باقر منهاج, عضو هيئت علمي

  3347,
 •   آقاي دكتر جعفر ميلي منفرد, عضو هيئت علمي

  3351,
 •   آقاي دكتر گئورگ بابا ملك قره پتيان, عضو هيئت علمي

  3341,
 •   آقاي دكتر حميد رضا امين داور, عضو هيئت علمي

  3332,
 •   آقاي دكتر مرتضي محمدي اردهالي, عضو هيئت علمي

  3323,
 •   آقاي دكتر ابوالقاسم راعي, عضو هيئت علمي

  3315,
 •   آقاي دكتر ابوالقاسم صياديان, عضو هيئت علمي

  3381,
 •   آقاي دكتر حيدر علي طالبي, عضو هيئت علمي

  3340,
 •   آقاي دكتر حسن طاهري قزويني, عضو هيئت علمي

  3352,
 •   آقاي دكتر حسن غفوري فرد, عضو هيئت علمي

  3327,
 •   آقاي دكتر سيد حميد فتحي, عضو هيئت علمي

  3353,
 •   آقاي دكتر اياز قرباني, عضو هيئت علمي

  3314,
 •   آقاي دكتر حسن كاتوزيان, عضو هيئت علمي

  3388,
 •   آقاي دكتر عباس محمدي, عضو هيئت علمي

  3334,
 •   آقاي دكتر شهرام منتصر كوهساري, عضو هيئت علمي

  3350,
 •   آقاي دكتر بهروز وحيدي, عضو هيئت علمي

  3330,
 •   آقاي دكتر حسن آقايي نيا, عضو هيئت علمي

  3322,
 •   آقاي دكتر سيد محمد احدي سركاني, عضو هيئت علمي

  3336,
 •   آقاي دكتر احمد افشار, عضو هيئت علمي

  3337,
 •   آقاي دكتر سيد حسين حسينيان, عضو هيئت علمي

  3343,
 •   آقاي دكتر علي دوست محمدي, عضو هيئت علمي

  3329,
 •   آقاي دكتر حسن رستگار, عضو هيئت علمي

  3346,
 •   آقاي دكتر امير حسين رضايي, عضو هيئت علمي

  3379,
 •   آقاي دكتر غلامحسين رياحي دهكردي, عضو هيئت علمي

  3320,
 •   آقاي دكتر رضا صراف شيرازي, عضو هيئت علمي

  3318,
 •   آقاي دكتر سيد مصطفي صفوي همامي, عضو هيئت علمي

  3313,
 •   آقاي دكتر مير ابوالحسن فصيحي, عضو هيئت علمي

  3312,
 •   آقاي دكتر جواد شكر الهي مغاني, عضو هيئت علمي

  3349,
 •   آقاي دكتر سعيد خاتمي, عضو هيئت علمي

  3333,
 •   آقاي دكتر غلامرضا مرادي, عضو هيئت علمي

  3325,
 •   آقاي دكتر محمد ياوري, عضو هيئت علمي

  3326,
 •   خانم مهندس طاهره سيدنا, عضو هيئت علمي

  3324,
 •   آقاي مهندس امير كاشي, عضو هيئت علمي

  3339,
 •   آقاي مهندس غلامحسين رضواني, عضو هيئت علمي

  3372,
 •   آقای دکتر بهزاد صمدی, عضو گروه آموزشي مشترك مكاترونيك

  ,
 •   خانم دکتر فرزانه عبداللهی, عضو گروه آموزشي مشترك مكاترونيك

  ,
 •   آقاي مير ابوالحسن فصيحي, سرپرست كارآموزي

  3375,
 •    آقاي دكتر حيدر علي طالبي , عضو گروه آموزشي مشترك مكاترونيك

  3340,
 •   آقاي دكتر امير حسين رضايي, عضو گروه آموزشي مشترك مكاترونيك

  3379,
 •   آقاي علي محمدي, مسئول ساختمان

  3523,
 •   آقاي دكتر امير حسين رضايي, آزمايشگاه سيستم هاي مانيتورينگ

  3379,
 •   آقاي دكتر اياز قرباني, آزمايشگاه رادار

  3393,
 •   آقاي ابوالقاسم راعي, آزمايشگاه رباتهاي سيار

  3365,
 •   آقاي دكتر سيد حسين حسينيان, آزمايشگاه كيفيت توان و سيستمهاي قدرت

  3361,
 •   آقاي دكتر كريم فائز , آزمايشگاه پردازش تصاوير و شناسايي الگو

  3362,
 •   آقاي دكترحسن آقايي نيا , آزمايشگاه مخابرات طيف گسترده

  3363,
 •   آقاي دكتر حسن رستگار, آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

  3366,
 •   آقاي دكتر گئورگ بابا ملك قره پتيان, آزمايشگاه سيستمهاي قدرتFACT

  3504,
 •   آقاي دكتر مرتضي محمدي اردهالي, آزمايشگاه سيستمهاي انرژي

  3364,
 •   آقاي دكتر مجتبي مير سليم, آزمايشگاه طراحي ماشين هاي الكتريكي و ترانسفر

  3536,
 •   آقاي دكتر جعفر ميلي منفرد, آزمايشگاه محركه هاي الكتريكي

  3550,
 •   آقاي دكتر سيد حميد فتحي, آزمايشگاه محركه هاي الكتريكي

  3550,
 •   آقاي دكتر جواد شكرالهي مغاني, آزمايشگاه محركه هاي الكتريكي

  3550,
 •   آقاي دكتر مهرداد عابدي, آزمايشگاه انرژي باد

  3550,
 •   آقاي دكتر غلامحسين رياحي دهكردي, آزمايشگاه انرژي باد

  3550,
 •   آقاي حميد زينالي, كارگاه تكنولوژي برق

  3399,
 •   آقاي مهندس غلامحسين رضواني, آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي AC.DC

  3372,
 •   آقاي محمود ده نشين, آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي AC.DC

  3372,
 •   آقاي دكتر عبدالعلي عبدي پور, آزمايشگاه مايكروويو ،موج ميليمتري و مخابرات بدون سيم

  3394,
 •   آقاي عباس محمدي, آزمايشگاه مايكروويو ،موج ميليمتري و مخابرات بدون سيم

  3394,
 •   آقاي سيد مهدي حسيني, آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي

  3356,
 •   آقاي سيد مهدي حسيني, آزمايشگاه مايكرويو و آنتن ، مخابرات ديجيتال

  3356,
 •   آقاي دكتر سيد احمد معتمدي, آزمايشگاه پردازش فوق سریع

  3373,
 •   آقاي مهندس امير كاشي, آزمايشگاه الكترونيك

  3380,
 •   آقاي دكتر احمد افشار , آزمايشگاه اتوماسيون و فناوري اطلاعات

  3391,
 •   آقاي دكتر محمد باقر منهاج, آزمايشگاه اتوماسيون و فناوري اطلاعات

  3391,
 •   آقاي دكتر ابوالقاسم صیادیان, آزمايشگاه پردازش اطلاعات

  3381,
 •   آقاي دكتر حميد رضا امين داور, آزمايشگاه مخابرات ديجيتال

  3368,
 •   آقاي حميد رضا احمد زاده, آزمايشگاه رله حفاظت

  3370,
 •   آقاي دكتر حسين عسگريان ابيانه, آزمايشگاه رله حفاظت

  3370,
 •   آقاي دكتر سيد محمد احدي سركاني, آزمايشگاه پردازش گفتار

  3392,
 •   آقاي دكتر حسن كاتوزيان, آزمايشگاه فتونيك

  3368,
 •   , دبیر خانه کنفرانس

  , 66485857
 •   آقاي دكتر غلامرضا مرادي , آزمايشگاه مدار هاي مخابراتي

  3356,
 •   آقاي دكتر غلامرضا مرادي , آزمايشگاه مايكروويو و آنتن، مخابرات ديجيتال

  3358,
 •   آقاي دكتر بهروز وحيدي, آزمايشگاه فشار قوي

  3389,
 •   آقاي مهندس محمد جواد البرزي, آزمايشگاه فشار قوي

  3389,
 •   آقاي دكتر جواد شكر الهي مغاني, آزمايشگاه اجزاء محدود

  3395,
 •   آقاي دكتر روزبه معيني مازندران, آزمايشگاه الكترو مغناطيس

  3397,
 •   آقاي دكتر سيد حسام الدين صادقي, آزمايشگاه الكترو مغناطيس

  3397,
 •   آقاي دكتر احد توكلي, آزمايشگاه الكترو مغناطيس

  3397,
 •   آقاي دكتر كمال الدين يادآور نيكروش, آزمايشگاه سيستمهاي بلادرنگ

  3398,
 •   آقاي دكتر حيدر علي طالبي, آزمايشگاه سيستمهاي بلادرنگ

  3398,
 •   آقاي دكتر مسعود شفيعي, آزمايشگاه سيستمهاي بلادرنگ

  3398,
 •   آقاي دكتر حسن طاهري قزويني, آزمايشگاه سوئيچينگ و شبكه

  3354,
 •   آقاي اسكندر طاهر خاني, آزمايشگاه اندازه گيري و مدار

  3355,
 •   آقاي مهندس رامينا مكائيلي, آزمايشگاه اندازه گيري و مدار

  3355,
 •   خانم مهندس طاهره سيدنا, آزمايشگاه اندازه گيري و مدار

  3355,
 •   آقاي غلامعلي حيدري, آزمايشگاه مدارمنطقي و ميكروپروسسور

  3357,
 •   آقاي جمال حكيمي, آزمايشگاه مدارمنطقي و ميكروپروسسور

  3357,
 •   آقاي دكتر امير حسين رضايي, آزمايشگاه مدارمنطقي و ميكروپروسسور

  3357,
 •   آقاي حميد رضا احمد زاده, آزمايشگاه سيستمهاي قدرت

  3371,
 •   آقاي دكتر شهرام منتصر كوهساري, آزمايشگاه سيستمهاي قدرت

  3371,
 •   آقاي دكتر علي دوست محمدي, آزمايشگاه كنترل سيستمهاي خطي

  3374,
 •   آقاي دكتر احمد افشار, آزمايشگاه كنترل صنعتي

  ,
 •   آقاي مصطفي جلالي, آزمايشگاه الكترونيك

  3380,
 •   خانم پرستو بيگلري, دفتر قطب قدرت و مخابرات

  3307,
 •   آقاي جواد استاد رضا, مركز كامپيوتر دانشكده برق

  3396,
 •   خانم ليلا عزيزي, مركز كامپيوتر دانشكده برق

  3384,
 •   خانم افسانه جعفري, مركز كامپيوتر دانشكده برق

  3384,
 •   آقاي فرهاد جدي, واحد سمعي و بصري

  3382,
 •   خانم پرستو جمال پور, دفتر كارآموزي

  3375,
 •   آقاي عليرضا يوسفعلي, دبيرخانه دائمي كنفرانس

  3387,
 •   خانم منصوره نامه اي, دبيرخانه دائمي كنفرانس

  3387,
 •   خانم زهرا حق شنو, مجله انجمن مهندسين ايران

  3387,
 •   خانم خديجه حقشنو, دفتر اساتيد

  3344,
 •   آقاي سيد مهدي حسيني, انبار

  3309,
 •   آقاي محمد خاني, انتشارات

  3359,
 •   , شوراي صنفي

  3360,
 •   , انجمن علمي

  3376,
 •   آقاي حميد زينالي, آمفي تئاتر

  3399,
 •   آقای مهندس علی معصومی, کارشناس آموزشی گروه کنترل

  3374, 64543374
 •   آقاي ناصر برنجيان, آبدارخانه

  3308,
 •   , نگهباني طبقه اول

  3500,
 •   , نگهباني طبقه منهاي يك

  3499,
 •   , فكس دفتر اساتيد

  , 66490581
 •   , فكس دفتر مالي و اداري دانشكده برق

  , 64543385
 •   , فكس دبيرخانه دائمي كنفرانس

  , 66485856
 •   , فكس دانشكده

  , 66406469