دانشکده مهندسی پزشکی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر نصیرایی مقدم, رئيس دانشکده

  2350, 66495655
 •   خانم سیما طباطبایی , مسئول دفتر دانشکده

  2350, 66495655
 •   آقاي دکتر علی فلاح, معاون توسعه و مدیریت منابع دانشکده مهندسی پزشکی

  2365,
 •   آقای دکتر دکتر مصطفی رستمی, معاون آموزشي

  2361, 64542361
 •   آقای دکتر فرشاد الماس گنج, مدیر تحصیلات تکمیلی

  2372, 2372
 •   خانم دکتر عاطفه سلوک مفرد, معاون پژوهشي

  5567, 64545567
 •   آقای دکتر سجاد جعفری, مسئول دانشجويي و فرهنگي

  2398,
 •   آقای دکتر علی فلاح, مدیر گروه آموزشی بیوالکتریک

  2365, 64542365
 •   آقای دکتر سید عطاء هاشمی, مدیر گروه آموزشی بیومکانیک

  2396,
 •   آقای دکتر اکبر کارخانه, مدیر گروه آموزشی بیومتریال

  2496,
 •   آقای دکتر ایمان شعبانی, سرپرست گروه مهندسی باقت

  5571,
 •   خانم دکتر فرناز قاسمی , مسئول سایت کامپیوتر

  2497,
 •   آقای دکتر سجاد جعفری, مدیر گروه مجازی مدیریت فنآوری اطلاعات پزشکی

  2398,
 •   خانم سیده زهره امامی زاده, کارشناس

  2358, 64542358
 •   خانم دكترفرناز قاسمي, سرپرست گروه مهندسی اطلاعات پزشکی

  2497,
 •   اقای مهدی بستان شیرین, عضو هيئت علمي

  2390,
 •   آقای دکتر مهرداد ساویز, عضو هيئت علمي

  5569, 5569
 •   خانم دکتر عاطفه سلوک, عضو هيئت علمي

  5567,
 •   آقای دکتر ایمان شعبانی, عضو هيئت علمي

  5571,
 •   آقای دکتر مهدی شفیعیان , عضو هيئت علمي

  2359,
 •   خانم دکتر فرناز قاسمی, عضو هيئت علمي

  2497,
 •   آفای دکتر اکبر کارخانه, عضو هيئت علمي

  2496,
 •   خانم دکتر مهناز اسکندری, عضو هيئت علمي

  2362,
 •   آقاي دکترسيدعلي سيد صالحي, عضو هيئت علمي

  2388,
 •   آقاي دکترناصر فتورائي, عضو هيئت علمي

  2368,
 •   آقاي دکتر محمد ربیعی , عضو هيئت علمي

  2381,
 •   آقاي دکترفرزاد توحيدخواه, عضو هيئت علمي

  2363,
 •   آقاي دکترفرشاد الماس گنج, عضو هيئت علمي

  2372,
 •   آقاي دکترمصطفي رستمي, عضو هيئت علمي

  2361,
 •   آقای دکتر سید عطاء هاشمی, عضو هيئت علمي

  2369,
 •   آقای دکتر نبی اله ابوالفتحی, عضو هيئت علمي

  2364,
 •   آقاي دکتراحمدرضا عرشي, عضو هيئت علمي

  2377,
 •   آقاي دکترمحمد حسن مرادي, عضو هيئت علمي

  2399,
 •   آقاي دکتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني, عضو هيئت علمي

  2370,
 •   آقاي دکتر حميد کشوري, عضو هيئت علمي

  2375,
 •   آقاي دکترمحمد تفضلی شادپور, عضو هيئت علمي

  2385,
 •    آقاي دکتر شهريار حجتي امامي, عضو هيئت علمي

  2367,
 •   آقاي دکتر شهريار غريب زاده, عضو هيئت علمي

  2378,
 •   آقاي دکتر علی فلاح, عضو هيئت علمي

  2365,
 •   آقاي دکتر حميدرضا کاتوزيان, عضو هيئت علمي

  2373,
 •    آقای دکتر حامد آذرنوش, عضو هيئت علمي

  2398,
 •   آقای دکتر محمد مهدی احمدی, عضو هيئت علمي

  5573,
 •   آقای دکتر محمد مهدی احمدی پژوه, عضو هيئت علمي

  5570,
 •   آقای دکتر مهران کسری, عضو هيئت علمي

  2496,
 •   آقای دکتر سید غلامرضا روحی, عضو هيئت علمي

  2380,
 •   آقای دکتر افرا حاجی زاده, عضو هيئت علمي

  5566,
 •   خانم دكتر سهيلا سلحشور كرستاني, عضو هيئت علمي

  2366,
 •   آقای دکتر محمد معینی, عضو هیئت علمی

  5568, 64545568
 •   آقای دکتر عباس نصیرائی مقدم, عضو هيئت علمي

  2498,
 •   آقای حسن حسيني گوراب, متصدی انتشارات

  2395,
 •   خانم فاطمه حضرتي, دفتر آموزش دکتری

  2374,
 •   آقای حسین صالحی, امین اموال

  2391,
 •   خانم ناهيد محمدي, دفتر آموزش محازی

  2387,
 •   خانم مریم بابایی , دفتر پژوهشی

  2397,
 •   خانم اعظم آديني, دفتر آموزش کارشناسی

  2383,
 •   خانم پروانه دهقان, دفتر آموزش کارشناسی ارشد

  2389,
 •   آقاي عليرضا مشهدی محمدي, مسئول کتابخانه

  2360,
 •   آقای مهدی صابر, مسئول ساختمان و کمک کارشناس کامپیوتر

  5574,
 •   آقای محمدرضا یاوری, کارپرداز

  2352-2357,
 •   خانم مهندس آذردخت سلطاني, کارشناس اموزشی گروه بیو الکترونیک

  2392,
 •   خانم مهندس نرگس اشرفی, کارشناس وب

  2379,
 •    خانم محبوبه عمادي, کارشناس سایت کامپیوتر

  2396,
 •   آقای دکتر شهریار غریب زاده, مسئول آزمایشگاه سیستمهای عصبی عضلانی

  2351-2357,
 •   آقای محمد علی احمدی پژوه, مسئول آزمایشگاه تجهیزات پزشکی

  2351-2357,
 •   آقای محمد یاوری, مدرس آزمایشگاه تجهیزات پزشکی

  2351-2357,
 •   آقای دکتر احمد رضا عرشی, مسئول آزمایشگاه بیورباتیک

  2351-2357,
 •   آقای دکتر شهریار غریب زاده, مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی - سرویس

  2351-2357,
 •   آقای دکتر مصطفی رستمی, مسئول آزمایشگاه آنالیز حرکت

  2351-2357,
 •   آقای دکتر سید عطاء اله هاشمی, مسئول آزمایشگاه مقاومت مصالح - سرویس

  2351-2357,
 •   آقای دکتر سید عطاء اله هاشمی, مسئول آزمایشگاه خواص فیزیکی مکانیکی بیومتریالها و بافتهای زن

  2351-2357,
 •   آقای دکتر محمد علی احمدی پژوه, مسئول آزمایشگاه مدار و اندازه گیری - کنترل خطی

  2351-2357,
 •   آفای دکتر فرشاد الماس گنج, مسئول آزمایشگاه مدار منطقی - میکرو پرسسور

  2351-2357,
 •   آقای دکتر علی فلاح, مسئول آزمایشگاه کنترل سیستمهای بیولوژیکی - تحقیقاتی

  2351-2357,
 •   آقای دکتر محمد مهدی احمدی, مسئول آزمایشگاه الکترونیک - سرویس

  2351-2357,
 •   آقای دکتر محمد حسن مرادی, مسئول آزمایشگاه ابزار دقیق مهندسی پزشکی - پردازش سیگنالهای ب

  2351-2357,
 •   خانم دکتر عاطفه سلوک, مسئول آزمایشگاه نانو بیومتریال

  2351-2357,
 •   آقای دکتر فرشاد الماس گنج, مسئول آزمایشگاه پردازش گفتار (برادران)

  2351-2357,
 •   دکتر افرا حاجی زاده, مسئول آزمایشگاه لیزر

  2351-2357,
 •   آقای دکتر محمد ربیعی, مسئول آزمایشگاه بیوسنسور

  2351-2357,
 •   آقای دکتر عباس نصیرائی مقدم, مسئول آزمایشگاه سیستمهای تصویرگر پزشکی

  2351-2357,
 •   آقای دکتر سید عطاء اله هاشمی, مسئول آزمایشگاه حس لامسه مصنوعی

  2351-2357,
 •   آقای دکتر محمد ربیعی, مسئول آزمایشگاه سنتز

  2351-2357,
 •   آقای دکتر ناصر فتورائی, مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک سیالات بیولوژیکی

  2351-2357,
 •   آقای دکتر اکبر کارخانه, مسئول آزمایشگاه بافت

  2351-2357,
 •   آقای دکتر فرزاد توحید خواه, مسئول آزمایشگاه مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی

  2351-2357,
 •   دکتر محمد تفضلی, مسئول آزمایشگاه قلب و عروق

  2351-2357,
 •   آقای دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی, مسئول آزمایشگاه سیستمهای پیچیده

  2351-2357,
 •   آقای دکتر سید علی سید صالحی, مسئول آزمایشگاه پردازش گفتار (خواهران)

  2351-2357,
 •   , انجمن علمي

  2394,
 •   , فاکس دفتر

  , 66468186
 •   , نگهباني

  2386,