دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر ناصر محمدي, رئيس دانشکده

  2400, 66468243
 •   خانم فرشته جلالي, مسئول دفتر

  2400, 66468243
 •   آقاي دکتر علي اصغر کتباب, معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل

  2433, 64542433
 •   خانم دکتر عزیزه جوادی, معاون آموزشي ، دانشجویی و فرهنگی

  2410, 64542410
 •   آقای دکتر سیدرضا غفاریان عنبران, مدیر گروه آموزشی صنایع پلیمر

  2402, 64542402
 •   آقای دکتر مرتضی ابراهیمی, مدیر گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ (صنایع رنگ)

  2440, 64542440
 •   آقای دکتر علی اصغر کتباب, مدیر گروه نانو فناوری

  2433, 64542433
 •   آقای دکتر سعید پور مهدیان, مدیر گروه پلیمریزاسیون

  2411, 64542411
 •   آقاي مجید کوه خیل, مسئول مالی و اداری دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

  2416, 64542416
 •   خانم فاطمه عبدالمحمدي, کمک کارشناس

  2474, 64542474
 •   خانم فريده طالبي, کارشناس پژوهشی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

  2417, 66469162
 •   خانم مهندس مژده مزرعه فراهانی, کارشناس تحصیلات تکمیلی

  2424, 64542424
 •   خانم مژگان صفرزاده, کارشناس تحصیلات تکمیلی

  2448, 64542448
 •   خانم مريم فراهاني, مسئول اداره آموزش دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

  2447, 64542447
 •   خانم مريم امجدي, مسئول شبکه

  2418, 64542418
 •   آقای مهدی یاوری, سایت کامپیوتر

  2408, 64542408
 •   آقاي احمد احمدي, مسئول ساختمان

  2458, 64542458
 •   آقاي علي اكبر كيوان نسب, کارپرداز

  2422, 64542422
 •   آقاي شهرام آزادنيا, تکنسین

  2463, 64542463
 •   خانم مهشید باستانی, کارشناس آموزشی

  2412, 64542412
 •   خانم زینب قدمعلی, کارشناس آموزشی

  2412, 64542412
 •   خانم طاهره سماعي يکتا, کارشناس آموزشی

  2443, 64542443
 •   خانم عاطفه علی مددی, کارشناس آموزشی

  2482, 64542482
 •   آقاي احمد عطائي فر, کارشناس آموزشی

  2414, 64542414
 •   آقاي هاشم وجر, کارشناس آموزشی

  2413, 64542413
 •   آقای هاشم وجر, کارشناس آموزشی

  2413, 64542413
 •   آقای رضا قشلاقی, کارشناس آموزشی

  2461, 64542461
 •   آقاي عیسی بابالو, کارشناس آموزشی

  2462, 64542462
 •   آقاي دکتر مرتضي ابراهيمي, عضو هيئت علمي

  2440, 64542440
 •   آقای دکتر مصطفی احمدی, عضو هیئت علمی

  2425, 64542425
 •   آقاي دکترفرامرز افشارطارمي, عضو هيئت علمي

  2401, 66418107
 •   خانم دکتر شاداب باقری, عضو هیئت علمی

  2426, 64542426
 •   آقاي دکتر سعيد پور مهديان, عضو هيئت علمي

  2411, 64542411
 •   خانم دکتر اعظم جلالي, عضو هيئت علمي

  2435, 64542435
 •   خانم دکتر عزيزه جوادي, عضو هيئت علمي

  2410, 64542410
 •   آقاي دکتر وحيد حدادي اصل, عضو هيئت علمي

  2403, 64542403
 •   آقاي دکتر علیرضا خسروی, عضو هیئت علمی

  2407, 64542407
 •   آقاي دکتر مهدي رفيع زاده, عضو هيئت علمي

  2405, 64542405
 •   آقاي دکتر علي اصغر سرابي, عضو هيئت علمي

  2427, 64542427
 •   آقاي دکتر فرهاد شريف, عضو هیئت علمي

  2409, 64542409
 •   آقاي دکتراحمد عارف آذر, عضوهيئت علمي

  2430, 64542430
 •   آقاي دکتر سيدرضا غفاريان, عضو هيئت علمي

  2402, 64542402
 •   آقاي دکتر علي اصغر کتباب, عضو هيئت علمي

  2433, 66418107
 •   آقاي دکترحميد گرمابي, عضو هيئت علمي

  2428, 64542428
 •   خانم دکتر فاطمه گوهرپي, عضو هيئت علمي

  2437, 64542437
 •   خانم دکتر سعیده گرجی, عضو هيئت علمي

  2431, 64542431
 •   آقاي دکتر محسن محسني بزرگي, عضو هيئت علمي

  2441, 64542441
 •   آقاي دکترمحمدرضا محمد زاده عطار, عضو هيئت علمي

  2404, 64542404
 •   آقاي دکتر ناصر محمدي, عضو هيئت علمي

  2406, 64542606
 •   آقاي دکتر حميد ميرزاده, عضو هيئت علمي

  2420, 66492877
 •   خانم دکتر گيتي مير محمد صادقي, عضو هيئت علمي

  2442, 64542442
 •   آقای دکتر حسام مکی, عضو هیئت علمی

  2434, 64542434
 •   فکس, دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

  66469162, 66469162