دانشکده مهندسی کامپيوتر و فن آوری اطلاعات

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دكتر مسعود صبايي , رئيس دانشکده

  2700, 66419411
 •   خانم وحیده برواره،, مسئول دفتر

  2700, 66419411
 •   آقاي مهندس جعفر عبدي, معاون اداري و مالي

  2700, 66419411
 •   آقاي دکتر مهران سليمان فلاح, معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  2718, 64542718
 •   آقای دکتر حمیدرضا زرندی, معاون پژوهشی

  2702, 64542702
 •   آقاي دکتر محمدمهدي همايون پور, مسئول امور دانشجويي و فرهنگي

  2722,
 •   خانم کبري رضاپور, کمک کارشناس خدمات آموزشي

  2719,
 •   خانم مريم سليماني, مسئول دفتر پژوهشي

  2735,
 •   خانم هانيه سبزعلي, کارشناس خدمات آموزش مجازي

  2703,
 •   خانم الهام عبدلي, مسئول دفتر تحصيلات تکميلي

  2703,
 •   آقای دکتر محمد رحمتی, مسئول گروه آموزشي هوش ماشین و رباتیک

  2741, 64542741
 •   آقای دکتر بهادر بخشی, مدیر گروه آموزشی معماری کامپیوتر

  2700, 64542700
 •   آقای دکتر سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی, مسئول گروه آموزشي فناوري و اطلاعات

  ,
 •   آقاي دكتر مسعود صبايي, مدير مركز كامپيوتر

  2713,
 •   آقاي دکتر محمدرضا رزازي, مسئول گروه آموزشي نرم افزار

  2732,
 •   آقاي دكتر مسعود صبايي, عضو هيئت علمي

  2713,
 •   آقاي دکتر حمید رضا شهرياري, عضو هيئت علمي

  2716,
 •   آقاي دکتر محمد کاظم اکبري فتيدهي , عضو هيئت علمي

  2736,
 •   آقاي دکتر سيد مجيد نورحسيني , عضو هيئت علمي

  2740,
 •   آقاي دكتر مهدي شجري, عضو هيئت علمي

  2708,
 •   آقاي مهندس سيدمهدي حسيني نژاد, عضو هيئت علمي

  2726,
 •   آقاي مهندس جعفر عبدي, عضو هيئت علمي

  2727,
 •   آقاي دکتر مهران سليمان فلاح, عضو هيئت علمي

  2718,
 •   آقاي دکتر مهدي دهقان تخت فولادي, عضو هيئت علمي

  2749,
 •   آقاي دکتر محمد مهدي عبادزاده, عضو هيئت علمي

  2730,
 •   آقاي دکتر احمدآقا کاردان, عضو هيئت علمي

  2729,
 •   آقاي دکتر حسين پدرام, عضو هيئت علمي

  2714,
 •   آقاي دکتر بهادربخشی, عضو هيئت علمي

  ,
 •   آقاي دکتر احمد نیک آبادی, عضو هيئت علمي

  2743,
 •   آقاي دکتر محمد رحمتي, عضو هيئت علمي

  2741,
 •   آقاي دکتر عليرضا باقري, عضو هيئت علمي

  2742,
 •   آقاي مهندس بهمن پوروطن, عضو هيئت علمي

  2707,
 •   آقاي دکتر سعادت پورمظفري, عضو هيئت علمي

  2723,
 •   آقاي دکتر سياوش خرسندي, عضو هيئت علمي

  2706,
 •   آقاي دکتر محمدرضا رزازي, عضو هيئت علمي

  2732,
 •   آقاي دکتر رضا صفابخش, عضو هيئت علمي

  2728,
 •   آقاي دکتر مرتضي صاحب الزماني, عضو هيئت علمي

  2720,
 •   آقاي دکتر بابک صادقيان, عضو هيئت علمي

  2739,
 •   آقاي دکتر مهدي صديقي, عضو هيئت علمي

  2715,
 •   آقاي دکتر احمد عبداله زاده بار فروش, عضو هيئت علمي

  2733,
 •   آقاي دکتر محمدرضا ميبدي, عضو هيئت علمي

  2724,
 •   آقاي دکترمحمدرضا مطش بروجردي, عضو هيئت علمي

  2721,
 •   آقاي دکتر محمدمهدي همايون پور, عضو هيئت علمي

  2722,
 •   آقاي سيد رسول عطايي, كارشناس مجموعه آزمايشگاه شماره 1

  2710,
 •   آقاي دکتر سياوش خرسندي, آز شبکه با سرعت بالا

  2706,
 •   خانم مهندس آناهيتا محمد حسني , كارشناس مجموعه آزمايشگاه شماره 2

  2705,
 •   آقاي محمد حسين صبوحي, تكنسين مجموعه آزمايشگاه شماره 1

  2710,
 •   آقاي دکتر مرتضي صاحب الزماني, آزطراحي مدارات آسنکرون و طراحي خودکارمدارهاي مجتمع

  2734,
 •   آقاي دکتر محمدرضا رزازي, آز تحقيق و توسعه سيستم هاي نرم افزاري

  2717,
 •   آقاي دکتر رضا صفابخش, آز شناسائي الگو و پردازش تصاوير , بينائي کامپيوتر

  2746,
 •   آقاي دکتر محمدمهدي همايون پور, آز سيستم هاي هوشمند صوتي- گفتاري

  2747,
 •   آقاي دکتر سيد مجيد نورحسيني, آز ريزپردازنده

  2740,
 •   آقاي دکتر احمد عبداله زاده بارفروش, آزسيستم هاي نرم افزاري و محاسبات نرم ,سيستمهاي هوشمند

  2744,
 •   آقاي دکتر محمدرضا ميبدي , آزسيستم هاي نرم افزاري و محاسبات نرم ,سيستمهاي هوشمند

  2744,
 •   آقاي دکتر محمد رحمتي, آزشناسائي الگو و پردازش تصاوير,بينائي کامپيوتر

  2746,
 •   آقاي دکتر حسين پدرام, طراحي مدارات آسنکرون و طراحي خودکار مدارهاي مجتمع

  2701,
 •   آقاي دکتر محمد کاظم اکبري, آز توسعه فناوري هاي پيشرفته

  2717,
 •   آقاي محمد رضا مطش بروجردي, آز هوشمند مصنوعي پيشرفته

  2721, 66975350
 •   آقاي دکتر مهدي صديقي, آز طراحي VLSI

  2704,
 •   خانم فتانه نجاتي, آز پروژه سخت افزار

  2735,
 •   , واحد روباتيک و انجمن علمي

  2745,
 •   خانم طاهره طباخ پور, مسئول کتابخانه

  2738,
 •   خانم محبوبه حجازي, مسئول حسابداري

  2711,
 •   آقاي محمد خنداب, مسئول کارپردازي

  2725,
 •   آقاي محمد فراهاني, مسئول انتشارات

  2712,
 •   , اتاق شورا

  2748,
 •   , اساتيد مدعو

  2702,
 •   آقاي محراب خمسه, مسئول انبار

  2709,
 •   , نگهباني

  2709,
 •   , فكس دانشكده

  , 66495521