دانشکده مهندسی دریا

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دكتر مهدی ایرانمنش, رياست دانشكده مهندسی دریا

  3120-3121, 66412959-66413028
 •   خانم الهام جهانگیری, مسئول دفتر ریاست دانشکده مهندسی دریا

  3121-3120, 66412959-66413028
 •   آقاي دکتر حميد زراعتگر , معاون پژوهشی دانشکده مهندسی دریا

  3110,
 •   آقاي دکتر مهدي سعيدکياست , معاون آموزشي دانشکده مهندسی دریا

  3115,
 •    آقاي دکتر محمد رضا خدمتي , معاون تحصيلات تكميلي دانشکده مهندسی دریا

  3113,
 •   آقای دکتر مفیدی , مسئول سایت واحد آموزشی هرمزگان

  ,
 •   آقاي دكتراكبراسفندياري , مدیر امور دانشجويي دانشکده مهندسی دریا

  3107,
 •   آقای دکتر مصباح سایه بانی, معاون توسعه و مدیریت منابع دانشکده مهندسی دریا

  3115,
 •   آقای دکتر منوچهر فدوی, مدیر گروه آموزشی رشته سازه و ساخت دریایی

  3118,
 •   آقاي دکتر محمود غياثي , مدیر گروه آموزشی مهندسی هیدرومکانیک و سیستم های رانش

  3122,
 •   آقای دكتر اكبر اسفندياری, عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3107,
 •   آقاي دکتر مهدي ايرانمنش, عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3119,
 •   آقاي دکتر محمد رضا خدمتي, عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3113,
 •   آقاي دکتر احمد رهبر رنجي, عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3114,
 •   آقای دکتر محمود غیاثی, مدیر گروه آموزشی مهندسی هیدرومکانیک و رانش

  3122, 64543122
 •   آقاي دکتر حميد زراعتگر, عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3110,
 •   آقاي دكتر مصباح سايباني, عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3115,
 •   آقاي دکتر منوچهر فدوي اردستاني, عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3118,
 •   آقاي دکتر حسن قاسمي, عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3112,
 •   خانم لیلا صفری پور بابایی, كارشناس آموزش

  3505, 64543505
 •   آقاي دکتر پرويز قديمي , عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3117,
 •   آقاي دكتر سيد حسين موسوي زادگان, عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3129,
 •   آقاي دکتر مهدي سعيدکياست , عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3115,
 •   آقاي دکتر محمد جواد کتابداري, عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3111,
 •   آقاي دکتر محمود غياثي , عضو هیئت علمي دانشکده مهندسی دریا

  3122,
 •   خانم مهندس فاطمه تيموري فرد, کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دریا

  3123,
 •   اقای علی ندیمی , کارپردازی دانشکده مهندسی دریا

  3120,
 •   خانم فریبا بهاروند, کتابداردانشکده مهندسی دریا

  3505,
 •   , فکس دانشکده مهندسی دریا

  , 66412495