اداره تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای مهندس مرتضي يزداني , رئیس اداره تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات

  2200, 66406679
 •   آقاي مهندس علي ايمني, كارشناس مكانيك

  2200, 66406679
 •   آقاي مهندس اميرحسين محمدي, كارشناس برق

  2200, 66406679
 •   آقای مهندس سید مهدی پاكدامن, كارشناس عمران

  2200, 66406679
 •   آقاي مهندس بشير نجم, كارشناس عمران

  2200, 66406679
 •   آقاي سينا درويش, مسئول دفتر و نقشه كش

  2200, 66406679
 •   آقاي رحمن رشيدي, تكنسين مقيم در پروژه ها

  2895,
 •   آقاي حميد کريمي دستجردی, تكنسين عمران

  2200, 66406679
 •   پرسنل تاسیسات مستقر در ساختمان مجتمع ورزشی, پرسنل تاسیسات مستقر در ساختمان مجتمع ورزشی

  3138,
 •   , تكنسين تاسيسات - آبرساني

  3094,
 •   آقای علی نعمتي, تكنسين تاسيسات

  498,
 •   آقاي ابراهيم حرآبادي فراهانی, تکنیسین تاسیسات - موتورخانه

  498,
 •   آقاي احمد شريفي, تداركات

  2200, 66406679
 •   آقای غلامعلي ساروقي, تلفنچي

  2200, 66406679
 •   آقاي عليرضا کاظمي, خدماتي

  2200, 66406679
 •   آقاي سعيد معيني صدر, انباردار

  3092,
 •   آقاي اصغر امين آبادي, آهنگري تاسيسات

  3091,
 •   پرسنل تاسیسات مستقر در ساختمان ابونصر فارابی,

  2272,
 •   , شركت اوج پيمان,شركت نگهدار آسانسورهاي دانشگاه

  2671,
 •   , شركت نسيم برودت ,شركت نگهدار تاسيسات دانشگاه

  3090,3093,
 •   , فکس تاسيسات

  , 64543095