دانشکده مهندسی هوا فضا

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر محمود مانی, رياست دانشکده هوا فضا

  3222, 66405032
 •   آقاي سعيد روا, مسئول دفتر

  3230,5636, 66405032
 •   آقاي دکتر عليرضا جهانگيريان, معاون پژوهشی ، تحصیلات تکمیلی وبین الملل

  3223, 64543223
 •   آقاي دکترحسین شاهوردی, معاون آموزشی ودانشجویی

  3205, 64543205
 •   آقای شمس الدین ملکی, مدیر مالی و اداری

  3243,
 •   خانم رباب فقيه, کارشناس تحصیلات تکمیلی

  3218,
 •   خانم مريم باقري, کارشناس خدمات آموزشی

  3221,
 •   خانم پريچهر طيبي, مسئول کتابخانه

  3227,
 •   آقاي حميدرضا قاسمي, تکنسین

  5631, 64545631
 •   خانم فاطمه پور محمدی, مسئول تحصیلات تکمیلی

  3245,
 •   سرکارخانم مریم اعتصامی, کارشناس آموزشی

  5639, 64545639
 •   آقای سعید قاسمی, کمک کارشناس کامپیوتر

  3226, 64543226
 •   آقای دکتر علی مددی, مسئول ارتباط با صنعت

  5632,
 •   آقای دکتر سید مجید اسماعیلی فر, مدیر انفورماتیک دانشکده هوا فضا

  5633,
 •   آقاي دکتر ابوالقاسم مسگرپورطوسی, مدیر قطب علمی مهندسی هوا فضای محاسباتی

  3283,
 •   آقاي دکتر حمید رضا اویسی, مدیر گروه سازه های هوا فضایی و مکانیک پرواز و کنترل

  3215,
 •   آقاي دکتر حسين حسيني تودشکي, عضو هيئت علمي

  3224,
 •   آقاي دکتر سيد محمد حسين کريميان, عضو هيئت علمي

  3206,
 •   آقای دکتر محمد لایقی, عضو هيئت علمي

  3282,
 •   آقای دکتر حسین شاهوردی, عضو هيئت علمي

  3205,
 •   آقاي دکتر حميدرضا اويسي, عضو هيئت علمي

  3215,
 •   آقاي دکتر عليرضا جهانگيريان, عضو هيئت علمي

  3223,
 •   آقاي دکتر محمود ماني, عضو هيئت علمي

  3284,
 •   آقای دکتر مسعود برومند, عضو هیئت علمی

  3280,
 •   آقاي دکتر کاميار منصور, عضو هيئت علمي

  3216,
 •   آقاي دکترمحمد همايون صدر, عضو هيئت علمي

  3204,
 •   آقاي دکتر ابوالقاسم نقاش, عضو هيئت علمي

  3214,
 •   آقای مهندس سید حسن شفتی, عضو هيئت علمي

  3219,
 •   آقای دکتر محمدسعیدی, عضو هيئت علمي

  5635,
 •   آقاي دکتر محمدعلي وزيري زنجاني, عضو هيئت علمي

  3235,
 •   آقاي دکتر صادق تابع جماعت, عضو هيئت علمي

  3212,
 •   آقاي دکتر مهران تاج فر, عضو هيئت علمي

  3211,
 •   آقاي دکتر ابوالقاسم مسگرپور طوسي, عضو هيئت علمي

  3283,
 •   خانم دکتر سحر نوري, عضو هيئت علمي

  3207,
 •   آقای دکتر حسین خالقی, عضو هيئت علمي

  3282,
 •   آقاي مهندس سيد حسن شفتي, عضو هيئت علمي

  3219,
 •   آقاي دکتر علي صالح زاده نوبري, عضو هيئت علمي

  3208,
 •   آقاي دکتر کامران رئيسي چرمکاني, عضو هيئت علمي

  3238,
 •   آقاي دکتر مهدي سبزه پرور, عضو هيئت علمي

  3239,
 •   آقای محمد ضرغامی, کارشناس مالی

  3209,
 •   خانم سرور السادات حسینی, کارشناس پژوهشی و قطب علمی

  3237, 64543237
 •   خانم ژاله عاشقي, مسئول مرکز کامپيوتر

  3228,
 •   آقای دکتر مهدی سبزه پرور, مسئول آزمایشگاه ابزار دقیق

  3239,
 •   آقاي عباس فرجي مهياري, تکنسين کارگاه بال و بدنه هواپيما

  3202,
 •   خانم فهیمه خادم موسوی, تايپيست

  3222, 64543222
 •   آزمایشگاه, آیرودینامیک

  3285, 64543285
 •   آزمايشگاه, تست کشش و خستگي

  3249, 64543249
 •   آقاي دکتر حميدرضا اويسي, آزمايشگاه کامپوزيت

  3244, 64543244
 •   آقای حسین مومیوند, کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی

  5634, 64545634
 •   آزمايشگاه, ارتعاشات

  3279, 64543279
 •   آزمايشگاه, میکرو جت

  3233, 64543233
 •   آقای دکترتابع جماعت, آزمایشگاه سخت افزار در حلقه

  3246, 64543246
 •   , آزمايشگاه سوخت و احتراق

  3279,
 •   , آزمايشگاه مکانيک پرواز و کنترل

  3246,
 •   آزمايشگاه, توربولانس

  5637, 64545637
 •   آزمايشگاه , محاسبات پیشرفته

  5642, 64545642
 •   آقاي دکتر ابوالقاسم نقاش, آزمایشگاه دینامیک پرواز

  3217, 64543217
 •   آقاي دکتر ابوالقاسم نقاش, آزمایشگاه تقیقاتیسیستم های کنترلی

  3217, 64543217
 •   آقای دکترتابع جماعت, آزمایشگاه سوخت واحترق

  3246, 64543246
 •   , اتاق پروژه هسا

  3233,
 •   , بسیج دانشجویی

  3285,
 •   , دفتر ارتباط با صنعت دانشکده

  3285,
 •   , دانشجویان دکتری

  3226,
 •   , آزمایشگاه دینامیک پرواز وآزمایشگاه سیستم های

  3225,
 •   , شورای صنفی

  3283,
 •   , انجمن علمی و پیک هوافضا

  3231,
 •   , اتاق شورا

  3231,
 •   , آبدارخانه

  3242,
 •   , انتظامات

  3217,
 •   , فاکس

  , 66959020