دانشکده مهندسی نساجی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر مسعود لطيفي, رياست دانشكده مهندسی نساجی

  2600, 66419527
 •   خانم وجيهه قبادي, مسئول دفتر دانشکده

  2600, 66419527
 •   آقای دکتر هوشنگ نصرتي, معاون توسعه و مدیریت منابع و امور دانشجویی و فرهنگی

  2688, 66493526
 •   خانم فاطمه شاطرحسيني, مسئول دفتر معاونت اداری مالی دانشکده

  2688, 66493526
 •   آقای دکتر هادي دبيريان, معاون آموزشی دانشکده نساجی

  2615, 66497959
 •   آقای دکتر رضا محمد علی مالک, معاون پژوهشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده نساجی

  2664, 66419572
 •   آقاي دكتر مرآتي , عضو هيئت علمي

  5523, 64545523
 •   اساتيد مدعو , اساتيد مدعو

  2686, 64542686
 •   آقای دکتر محمد کریمی, عضو هيئت علمي

  2658, 64542658
 •   خانم شیرین سپهر, مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشکده نساجی

  2615, 66497959
 •   خانم ليلي رضايي, انجمن علوم و فناوري نساجي

  2609, 64542609
 •   خانم شهره مهدوي , مسئول دفتر معاونت پژوهشی دانشکده نساجی

  2654,
 •   خانم نعيمه كريمي ,

  2664,
 •   خانم مهندس اقدس سادات سعادتدار آراني,

  2664, 66419572
 •   خانم ليلا رضايي, عامل مالي دانشکده نساجی

  2666,
 •   خانم مهندس آزاده رادمنش, دفتر آموزش دانشکده نساجی

  2609, 64542609
 •   خانم محترم صفري نسب, مسئول كتابخانه

  2641,
 •   آقای دکتر سید هژیر بهرامی , مدیر گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف

  2680, 64542680
 •   خانم كوثر ملكي نسب, مسئول سايت

  2602, 64542602
 •   آقای كوروش سيفي, مسئول انتشارات

  2645, 64542645
 •   آقاي دکتر سيد حسين امير شاهي, عضو هيئت علمي

  2642,
 •   آقاي دکترسيد هژير بهرامي, عضو هيئت علمي

  2680,
 •   خانم دکتر ناهيد همتي نژاد, عضو هيئت علمي

  2606,
 •   آقاي دکتر محمدرضا محدث مجتهدي, عضو هيئت علمي

  2629,
 •   آقاي دکتر پرويز نورپناه, عضو هيئت علمي

  2699,
 •   آقاي دکتر مسعود لطيفي, عضو هيئت علمي

  2636,
 •   آقای دکتر رضا قاسمی یقین, عضو هيئت علمي

  2614,
 •   آقاي دکتر سيد محمد عترتي, عضو هيئت علمي

  2651,
 •   آقاي مهندس عباس سرشارزاده, عضو هيئت علمي

  2687,
 •   آقاي دكتر محمد اماني تهراني, عضو هيئت علمي

  2682,
 •   آقای دکتر مجيد جوهري, عضو هيئت علمي

  2634,
 •   آقاي دکتر هوشنگ نصرتي, عضو هيئت علمي

  2674,
 •   خانم دکتر منصوره قنبرافجه, عضو هيئت علمي

  2605,
 •   خانم دکتر آزیتا آسایش, عضو هيئت علمي

  2652,
 •   آقاي دكتر محمد حقيقت كيش , عضو هيئت علمي

  2668,
 •   آقاي دكتر رضا محمد علي مالك , عضو هيئت علمي

  2662,
 •   آقای دکتر هادی دبیریان, عضو هيئت علمي

  2659,
 •   دکتر سید احمد موسوی شوشتری, عضو هيئت علمي

  2638,
 •   آقای دکتر علی اکبر قره آقاجی, عضو هيئت علمي

  2616,
 •   آقای دکتر مجید منتظر, عضو هيئت علمي

  2657,
 •   خانم دکتر فاطمه موسی زادگان, عضو هيئت علمي

  2687,
 •   خانم دکتر مریم یوسف زاده, عضو هيئت علمي

  2677,
 •   خانم مهندس طاهره معيني, عضو هيئت علمي

  2603,
 •   آقاي دكتر سيد محمد حسینی ورکیانی, عضو هيئت علمي

  2637,
 •   خانم دکتر فاطمه داداشيان, عضو هيئت علمي

  2691,
 •   خانم مهندس وجيهه ملکي, عضو هيئت علمي

  2673,
 •   آقاي دکتر علي اصغر اصغريان جدي , عضو هيئت علمي

  2685,
 •   آقاي دكتر عبدالحسين صادقي, عضو هيئت علمي

  2655,
 •   آقاي دکتر محمدرضا بابايي, عضو هيئت علمي

  2672,
 •   خانم دکتر سمیه اکبری , عضو هيئت علمي

  2618,
 •   آقاي دکتر سعيد شيخ زاده نجار, عضو هيئت علمي

  2613,
 •   آقاي دکتر سعيد شيخ زاده نجار, مدیر گروه آموزشی تکنولوژی

  2613,
 •   آقای كوروش سيفي, مسئول ساختمان

  2679,
 •   مركز تحقيقات الكترونيك در نساجي , مركز تحقيقات الكترونيك در نساجي

  2684, 64542684
 •   انجمن علمي نساجي , انجمن علمي نساجي

  2631, 64542631
 •   شوراي صنفي نساجي , شوراي صنفي نساجي

  2619, 64542619
 •   كارگاه CAD , فيوزينگ , كارگاه CAD , فيوزينگ

  2620, 64542620
 •   كارگاه تكنولوژي پوشاك , كارگاه تكنولوژي پوشاك

  2610, 64542610
 •   كارگاه طراحي پوشاك , كارگاه طراحي پوشاك

  2610, 64542610
 •   انجمن علمي , انجمن علمي

  2631, 64542631
 •   انباردار و امين اموال , انباردار و امين اموال

  2670, 64542670
 •   خانم دكتر آذري , عضو هيئت علمي

  5521, 64545521
 •   آقای دکترمحمد حقيقت كيش , آزمايشگاه ميكروسكوپ نوري

  5525,
 •   خانم دکتر ناهيد همتي نژاد , آزمايشگاه تكميل

  2623,
 •   آقای حسن ابراهیمی, آزمايشگاه رنگرزي / آزمايشگاه تكميل

  2623و2624,
 •    كارگاه ساخت و ماشين ابزار, كارگاه ساخت و ماشين ابزار

  2663, 64542663
 •   آقای دکتر سيدحسين اميرشاهي , آزمايشگاه رنگ همانندي

  2676,
 •   خانم عصمت مقدسيان , آزمايشگاه شيمي آلي

  2617,
 •   خانم عصمت مقدسيان , آزمايشگاه شيمي پليمر

  2617,
 •    خانم عصمت مقدسيان, آزمايشگاه بيوتكنولوژي

  2601,
 •   آقاي دكتر محمد كريمي, آزمايشگاه شيمي تجزيه

  2661, 64542661
 •   خانم مهندس طاهره معيني , آزمايشگاه علوم الياف

  2653,
 •   آقای دکتر سيد محمد حسيني وركياني , آزمايشگاه منسوجات بي بافت

  2646,
 •   آقای علي بهار ناصري , آزمايشگاه فيزيك الياف

  2621-2660,
 •   آقای دکتر علي اكبر مرآتي , پژوهشكده مواد و فناوريهاي پيشرفته در نساجي

  2626,
 •   آقای دکتر روح اله باقر زاده , پژوهشكده مواد و فناوريهاي پيشرفته در نساجي

  2626,
 •   آقای دکتر مير رضا طاهري اطاقسرا, پژوهشكده مواد و فناوريهاي پيشرفته در نساجي

  2626,
 •   خانم پریسا جلیلی, پژوهشكده مواد و فناوريهاي پيشرفته در نساجي

  2626,
 •   آقای دکنر مجيد منتظر , آزمايشگاه نانو بيوتكميل

  2649,
 •   آقای مهندس نادر عسگر کاشانی, آزمايشگاه فيزيك الياف

  2621-2660,
 •   خانم دکتر ناهيد همتي نژاد , آزمايشگاه كنترل كيفيت

  2683,
 •   خانم دکتر سميه اكبري , آزمايشگاه آب و پساب

  2681,
 •   خانم دکتر مريم يوسف زاده , آزمايشگاه الكتروريسي و نانو

  2679,
 •   آقای دکتر مسعود لطيفي , آزمايشگاه مباني برق و الكترونيك

  2684,
 •   آقای دکتر سيدهژير بهرامي , آزمايشگاه پليمر و سازه هاي نانو ليفي

  2675,
 •   آقای مهندس حسین مولوی, كارگاه ذوب ريسي

  2678,
 •   آقای مهندس حسین مولوی, كارگاه حلقوي تاري

  2663,
 •   آقای رضا کورانی, کارگاه چاپ

  2683,
 •   خانم مهندس ليلي محمودي , آزمايشگاه آناليز حرارتي

  2667,
 •   آقای مهندس حسین مولوی, كارگاه ذوب ريسي

  2678,
 •   آقای مجتبی انصاری, كارگاه ريسندگي - بافندگي

  2669,
 •   آقای یوسف نوروزی, كارگاه ريسندگي - بافندگي

  2669,
 •   آقای محتبی انصاری, كارگاه ساخت و ماشين ابزار

  2663,
 •   خانم مهندس لیلی رضایی, كارگاه CAD , فيوزينگ

  2620,
 •   آقای سبحان نظری, كارگاه تكنولوژي پوشاك

  2610,
 •   خانم دکتر فاطمه موسی زادگان, كارگاه طراحي پوشاك

  2610,