دانشکده مهندسی نساجی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر هوشنگ نصرتي, رياست دانشكده مهندسی نساجی

  2600, 66419527
 •   سرکارخانم شهره مهدوی, مسئول دفتر دانشکده

  2600, 66419527
 •   آقای دکتر هوشنگ نصرتي, معاون توسعه و مدیریت منابع و امور دانشجویی و فرهنگی

  2688, 66493526
 •   خانم فاطمه شاطرحسيني, مسئول دفتر توسعه و مدیریت منابع و دانشجویی - فرهنگی دانشکده

  2688, 66493526
 •   آقای دکتر هادي دبيريان, معاون آموزشی دانشکده نساجی

  2615, 66497959
 •   سرکارخانم شیرین سپهر, مسئول دفتر معاون آموزشی دانشکده نساجی

  2615, 66497959
 •   سرکار خانم آزاده رادمنش, کارشناس آموزشی

  2615, 66497959
 •   آقای دکتر رضا محمد علی مالک, معاون پژوهشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده نساجی

  2664, 66419572
 •   سرکار خانم اقدس سادات سعادتدار آرانی, مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی

  2664, 66419572
 •   آقای دکتر علی اکبر مرآتی, عضو هيئت علمي

  5520, 64545520
 •   آقاي دکتر سيد حسين امير شاهي, عضو هيئت علمي

  2642,
 •   آقاي دکترسيد هژير بهرامي, عضو هيئت علمي

  2680,
 •   خانم دکتر ناهيد همتي نژاد, عضو هيئت علمي

  2606,
 •   آقاي دکتر محمدرضا محدث مجتهدي, عضو هيئت علمي

  2629,
 •   خانم مهندس طاهره معيني, عضو هيئت علمي

  2603,
 •   آقاي دكتر سيد محمد حسینی ورکیانی, عضو هيئت علمي

  2637,
 •   آقاي دکتر مسعود لطيفي, عضو هيئت علمي

  2636,
 •   آقای دکتر رضا قاسمی یقین, عضو هيئت علمي

  2614,
 •   آقاي دکتر سيد محمد عترتي, عضو هيئت علمي

  2651,
 •   آقاي مهندس عباس سرشارزاده, عضو هيئت علمي

  2687,
 •   آقاي دكتر محمد اماني تهراني, عضو هيئت علمي

  2682,
 •   آقای دکتر مجيد جوهري, عضو هيئت علمي

  2634,
 •   آقاي دکتر هوشنگ نصرتي, عضو هيئت علمي

  2674,
 •   خانم دکتر منصوره قنبرافجه, عضو هيئت علمي

  2605,
 •   خانم دکتر آزیتا آسایش, عضو هيئت علمي

  2652,
 •   آقاي دكتر رضا محمد علي مالك , عضو هيئت علمي

  2662,
 •   آقای دکتر هادی دبیریان, عضو هيئت علمي

  2659,
 •   دکتر سید احمد موسوی شوشتری, عضو هيئت علمي

  2638,
 •   آقای دکتر علی اکبر قره آقاجی, عضو هيئت علمي

  2616,
 •   آقای دکتر مجید منتظر, عضو هيئت علمي

  2657,
 •   خانم دکتر فاطمه موسی زادگان, عضو هيئت علمي

  2687,
 •   خانم دکتر مریم یوسف زاده, عضو هيئت علمي

  2677,
 •   آقاي دکتر محمدرضا بابايي, عضو هيئت علمي

  2672,
 •   خانم دکتر فاطمه داداشيان, عضو هيئت علمي

  2691,
 •   آقاي دکتر علي اصغر اصغريان جدي , عضو هيئت علمي

  2685,
 •   آقاي دكتر عبدالحسين صادقي, عضو هيئت علمي

  2655,
 •   خانم دکتر نازنین اعزاز شهابی, عضو هيئت علمي

  5521, 64545521
 •   خانم دکتر سمیه اکبری , عضو هيئت علمي

  2618,
 •   آقاي دکتر سعيد شيخ زاده نجار, عضو هيئت علمي

  2613,
 •   آقای دکتر محمد کریمی, عضو هيئت علمي

  2658, 64542658
 •   سرکار خانم ليلا رضايي, عامل مالی

  2666, 64542666
 •   سرکار خانم نرگس محمودی, کتابدار

  2641, 64542641
 •   سرکار خانم مهندس كوثر ملكي نسب, مسئول سايت

  2602, 64542602
 •   آقاي کوروش سیفی, مسئول ساختمان و انتشارات دانشکده

  2679, 64542679
 •   آقای كوروش سيفي, مسئول انتشارات

  2645, 64542645
 •   آقای دکتر محمد کریمی, پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی

  2626, 66498038
 •   سرکار خانم پریسا جلیلی, پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی

  2626, 66498038
 •   آقای دکتر روح اله باقرزاده, پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی

  2626, 66498038
 •   آقای دکتر میررضا طاهری اطاقسرا, پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی

  2626, 6649803
 •   آقای علی بهار ناصری, آزمایشگاه فیزیک الیاف

  2660, 64542660
 •   آقای مهندس حسین مولوی, کارگاه ذوب ریسی

  2678, 64542678
 •   آقای مهندس حسین مولوی, کارگاه حلقوی پودی

  2640, 64542640
 •   آقای مهندس حسین مولوی, کارگاه حلقوی تاری

  2663, 64542663
 •   آقای مهندس رضا کورانی, کارگاه چاپ

  2683, 64542683
 •   سرکارخانم مهندس لیلی محمودی, آزمایشگاه آنالیز حرارتی

  2667, 64542667
 •   آقای مهندس مجتبی انصاری, انباردار و امین اموال

  2670, 64542670
 •   آقای مهندس مجتبی انصاری, کارگاه ریسندگی - بافندگی

  2669, 64542669
 •   آقای مهندس یوسف نوروزی, کارگاه ریسندگی - بافندگی

  2669, 64542669
 •   آقای مهندس سبحان نظری, کارگاه تکنولوژی پوشاک

  2610, 64542610
 •   آقای حسین ابراهیمی, آزمایشگاه تکمیل

  2623, 64542623
 •   آقای حسین ابراهیمی, آزمایشگاه رنگرزی

  2624, 64542624
 •   سرکار خانم مهندس عصمت مقدسیان, آزمایشگاه بیوتکنولوژی

  2601, 64542601
 •   اساتید مدعو, اساتید مدعو

  2654, 64542654
 •   خانم نازنین اعزاز شهابی, کارآموزی و ارتباط با صنعت ( گروه تکنولوژی نساجی و پوشاک)

  5521, 64545521
 •   سرکار خانم مهندس عصمت مقدسیان, کارآموزی و ارتباط با صنعت (کروه شیمی نساجی و علوم الیاف)

  2601, 64542601
 •   آقای دکتر سیدحسین امیرشاهی, مسئول آز-رنگ همانندی

  2676, 64542676
 •   آقای دکتر سیدهژیربهرامی, مسئول آز- سازه های نانو الیاف و پلیمر

  2675, 64542675
 •   آقای دکتر مجید منتظر, مسئول آز- نانو بیو تکمیل

  2649, 64542649
 •   آقای دکتر رضا محمد علی مالک, مسئول آز- بیوتکنولوژی

  2601, 64542601
 •   سرکارخانم مهندس طاهره معینی , مسئول آز- شناسایی علوم الیاف

  2653, 64542653
 •   سرکارخانم دکتر منصوره قنبرافجه, مسئول آز- رنگرزی

  2624, 64542624
 •   سرکارخانم دکتر ناهید همتی نژاد, مسئول آز- تکمیل و کالای نساجی

  2623, 64542623
 •   آقای سید دکتر هژیر بهرامی, مسئول آز-شیمی آلی و پلیمر

  2617, 64542617
 •   سرکارخانم دکتر سمیه اکبری, مسئول آز- آب و پساب

  2681, 64542681
 •   آقای دکتر محمد کریمی, مسئول آز- شیمی تجزیه

  2661, 64542661
 •   آقای دکتر محمد کریمی, مسئول آز-آنالیز حرارتی

  2667, 64542667
 •   آقای دکتر سیدمحمد حسینی ورکیانی, مسئول آز-منسوجات بی بافت

  2646, 64542646
 •   آقای دکتر رضا محمد علی مالک, مسئول کارگاه چاپ و تکمیل

  2683, 64542683
 •   سرکار خانم دکتر ناهید همتی نژاد, مسئول آز- کنترل کیفیت

  5522, 64545522
 •   آقای دکتر سیدمحمد حسینی ورکیانی, مسئول آز- فیزیک الیاف

  2660,2621, 64542621
 •   آقای مهندس حسین مولوی , مسئول کارگاه حلقوی پودی

  2640, 64542640
 •   آقای دکتر محمدرضا محدث مجتهدی, مسئول کارگاه ذوب ریسی

  2678, 64542678
 •   سرکارخانم دکتر فاطمه موسی زادگان, مسئول کارگاه تولید پوشاک

  2610, 64542610
 •   سرکارخانم دکتر فاطمه موسی زادگان, مسئول کارگاهCAD

  2610, 64542610
 •   سرکارخانم دکتر فاطمه موسی زادگان, مسئول کارگاه فیوزینگ

  2620, 64542620
 •   سرکارخانم دکتر فاطمه موسی زادگان, مسئول کارگاه طراحی

  2620, 64542620
 •   سرکارخانم دکتر مریم یوسف زاده, مسئول آز- سازه های نانو الیافی

  2697, 64542697
 •   آقای دکتر سیدمحمدعترتی, مسئول آز- مبانی برق

  2684, 64542684
 •   آقای دکتر مجید صفر جوهری, مسئول مرکز تحقیقات ریسندگی

  2635, 64542635
 •   آقای دکتر سعید شیخ زاده, مسئول کارگاههای تکنولوژی

  2669, 64542669
 •   آقای مهندس سعید حمزه, مسئول ماشین ابزار

  2663, 64542663
 •   آقای مهندس حسین مولوی, مسئول کارگاه حلقوی تاری

  2663, 64542663
 •   آقای مهندس سید ابوالفضل میردهقان, مسئول کارگاه کامپوزیت

  2669, 64542669