دانشکده مهندسی مکانیک

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر سید سلمان نورآذر, رئيس دانشکده

  3400, 64543400
 •   خانم شهناز قره داغي, دفتر دانشکده

  3400, 66405844,66419736
 •   خانم معصومه خجسته, دفتر معاونت پژوهشي

  3405, 66952280
 •   آقای دکتر علی کمالی ایگلی , معاون مالي و اداري

  3431,
 •   آقای دکتر یونس علیزاده وقاصلو, معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و بین الملل

  3424, 64543424
 •   آقاي اکبر بوربور, دفتر تحصيلات تکميلي

  3409, 66490580
 •   خانم مژده فرج نژاد , دفتر تحصيلات تکميلي

  3437,
 •   آقای دکتر افشین تقوائی پور, معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

  3425, 64543425
 •   خانم بهناز اصنافي, دفتر آموزش

  3403,
 •   آقاي سيد مهدي حسيني, دفتر مالي و اداري

  3461, 66490580
 •   دکتر مجتبي صديقي, عضو هيئت علمي

  3448,
 •   دکتر يونس عليزاده , عضو هيئت علمي

  3424,
 •   دکتر عباس عباسي, عضو هيئت علمي

  3425,
 •   دکتر ايرج ستاري فر, عضو هيئت علمي

  3426,
 •   دکتر مجيد صفار اول, عضو هيئت علمي

  3423,
 •   دکتر محمد محمدي اقدم , عضو هيئت علمي

  3429,
 •   دکتر محمود شاکري, عضو هيئت علمي

  3432,
 •   دکترمهيار نراقي, عضو هيئت علمي

  3449,
 •   دکتر سيدعلي صدوق ونيني, عضو هيئت علمي

  3450,
 •   دکتر سيد سلمان نور آذر, عضو هيئت علمي

  3451,
 •   دکتر عليرضا فلاحي, عضو هيئت علمي

  3453,
 •   دکتر منصور کبگانيان, عضو هيئت علمي

  3456,
 •   دکتر شهريار فريبرز, عضو هيئت علمي

  3460,
 •   دکتر محسن رضائيان, عضو هيئت علمي

  3470,
 •   دکتر منوچهر صالحي, عضو هيئت علمي

  3447,
 •   دکتر محمد رضا حيراني نوبري, عضو هيئت علمي

  3412,
 •   دکترحسن رحيم زاده, عضو هيئت علمي

  3420,
 •   دکتر محمد جعفر کرماني, عضو هيئت علمي

  3421,
 •   دکترعبدالرضا رحيمي, عضو هيئت علمي

  3431,
 •   دکترمهدي احمدي نجف آبادي, عضو هيئت علمي

  3431,
 •   دکتر سیدرضا حسيني ابرده, عضو هيئت علمي

  3433,
 •   دکتر فريدرضا بيگلري, عضو هيئت علمي

  3434,
 •   دکتر فرشاد برازنده , عضو هيئت علمي

  3442,
 •   دکتر سيد مهدي رضاعي, عضو هيئت علمي

  3445,
 •   دکتر امير عبدالله, عضو هيئت علمي

  3446,
 •   دکتر ابراهيم دامنگير, عضو هيئت علمي

  3452,
 •   دکتر بهروز آرزو, عضو هيئت علمي

  3454,
 •   دکترمحسن بهرامي, عضو هيئت علمي

  3457,
 •   دکتر محمد رضا رازفر, عضو هيئت علمي

  3458,
 •   دکتر عبدالرضا اوحدي همداني , عضو هيئت علمي

  3484,
 •   دکتربيژن ملائي , عضو هيئت علمي

  3413,
 •   دکتر نادر منتظرين, عضو هيئت علمي

  3415,
 •   دکترمحمد رضا اسلامي, عضو هيئت علمي

  3416,
 •   دکتر محمد علي صادقي, عضو هيئت علمي

  3418,
 •   مهندس ناصر فريبرزي, عضو هيئت علمي

  3428,
 •   مهندس داوود بهمن پور, عضو هيئت علمي

  3429,
 •   دکتر عبدالرضا اوحدي همداني , مدیر گروه آموزشی مکاترونیک

  3484,
 •   مهندس فاطمه جليل ثاني, عضو هيئت علمي

  3411,
 •   مهندس مصطفي آقا مير سليم, عضو هيئت علمي

  3433,
 •   دکتر عبدالرضا رحيمي, کارگاه ماشينهاي کنترل عدديCNC

  3488,
 •   دکتر ايرج ستاري فر, کارگاه جوشکاري تخصصي

  3498,
 •   آقای دکتر محمدرضا رازفر, مسئول گروه آموزشي ساخت و توليد

  2458,
 •   آقای دکتر منوچهر صالحي, گروه آموزشي طراحي جامدات

  3447,
 •   آقاي دكتر رضا حسيني ابرده, عضو گروه آموزشي مشترك مكاترونيك

  3433,
 •   آقاي دكتر عبدالرضا اوحدي, عضو گروه آموزشي مشترك مكاترونيك

  3484,
 •   دکتر محمد رضا رازفر, کارگاه تولید مخصوص

  ,
 •   دکتر عبدالرضا رحيمي , ماشين کاري

  3486,
 •   دکتر عبدالرضا اوحدي همداني, آزمايشگاه اکوستيک

  3495,
 •   دکترمجيد صفار اول, آزمايشگاه انتقال حرارت

  3490,
 •   دکتر فريد رضا بيگلري, آزمايشگاه اندازه گير ي دقيق

  3480,
 •   دکتر منصور کبگانيان, آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميک وکنترل

  3463,
 •   دکتر سیدرضا حسيني ابرده , آزمايشگاه ترموديناميک

  3489,
 •   دکتر مهدي احمدي, آزمايشگاه تست غير مخرب

  3466,
 •   دکتر مهيار نراقي, آزمايشگاه ديناميک وارتعاشات

  3473,
 •   دکتر مهدي احمدي نجف آبادي , آزمايشگاه راديو گرافي

  3481,
 •   دکتر محسن بهرامي, آزمايشگاه رباتيک

  3492,
 •   دکتر حسن رحيم زاده, آزمايشگاه سيالات

  3474,
 •   دکتر بهروز آرزو, آزمايشگاه طراحي وساخت به کمک کامپيوتر

  3472,
 •   دکتر عليرضا فلاحي, آزمايشگاه عمليات حرارتي

  3496,
 •   دکتر نادر منتظرين, آزمايشگاه ليزر

  3467,
 •   دکتر فرشاد برازنده, آزمايشگاه مگاترونيک

  3487,
 •   دکتر سيد مهدي رضاعي, آزمايشگاه آزمايشگاه هيدروليک-نيوماتيک

  3468,
 •   دکترمجتبي صديقي, آزمايشگاههاي قطبهاي علمي

  3465,
 •   دکتر منوچهر صالحي, آزمايشگاههاي قطبهاي علمي

  3465,
 •   دکتر بیژن ملائی, آزمايشگاههاي قطبهاي علمي

  3465,
 •   دکتر مهيار نراقي, ربات هاي سيار

  3471,
 •   دکتر يونس عليزاده, سرپرست آزمايشگاه مقاومت مصالح

  3493,
 •   آقاي غلامحسين احمدي, آزمايشگاه سيالات

  3474,
 •   مهندس بهرام حسين زاده, آزمايشگاه عمليات حرارتي

  3496,
 •   , آزمايشگاه کنترل خودکار

  3464,
 •   مهندس داوود بهمن پور, کارگاه اتومکانيک

  3485,
 •   آقاي احمد فيروزگاه, کارگاه اتومکانيک

  3485,
 •   مهندس جواد حبيب الهي, کارگاه دوره عمومي

  3477,
 •   , کارگاه دوره عمومي

  3478,
 •   آقاي محسني, کارگاه دوره عمومي

  ,
 •   , آزمايشگاه سازگار زيستي

  3435,
 •   آقای ابراهیم گودرزی, کارگاه دوره عمومي

  3478,
 •   آقای حسین جودت, کارگاه دوره عمومي

  ,
 •   مهندس فریدون جامعی, کارگاه دوره عمومي

  ,
 •   آقای دکتر نادر منتظرین , مدیر گروه آموزشي حرارت و سيالات

  3415,
 •   آقاي محمد اکبرزاده جعفري, مرکز کامپيوتر

  3438,
 •   آقای مهندس محمدرضا اربابیان, مسئول شبکه

  3439,
 •   آقای محسن نوری,

  ,
 •   دکتر منوچهر صالحي, مدیرگروه مستقل مهندسی مواد مرکب

  3447,
 •   دکترمحسن بهرامي, مدیرگروه مستقل مهندسی آینده پژوهی

  3457,
 •   , شوراي صنفي

  3482,
 •   , انجمن علمي

  3476,
 •   , دفتر گروه کوهنوردي

  3436,
 •   , جامع فارغ التحصيلان

  3441,
 •   , اساتید مدعو

  3407,
 •   , دفتر کنفرانس مکانيک

  3459,
 •   , دفتر نشريه افق

  3408,
 •   , دانشجويان دکتري

  3406,
 •   , دانشجويان دکتري

  3410,
 •   , غذاخوري اساتيد

  3444,