دانشکده مهندسی صنايع و سيستم های مديريت

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •    آقاي دکتر بهروز کريمي , رئيس دانشکده

  5354-5355, 66466497,66413034
 •   خانم مريم سلمه اي, مسئول دفتر

  5300-5303,
 •   خانم قدمخير شاهوند, متصدي امور دفتري

  ,
 •   آقاي مهندس حميد رضا طوسي, مشاور رئيس دانشكده و مدیر مالي و اداري

  5352,5353,
 •   آقای دکتر عباس احمدی, معاون آموزشی

  5332, 66954567
 •   آقاي دكتر اكبر اصفهاني پور, معاون تحصیلات تکمیلی

  5333, 66954565
 •   آقاي دكتر مسعود ماهوت چی , معاون پژوهشی

  5387,
 •   آقای دکتر عباس احمدی, مدیر دانشجویی و فرهنگی

  5337,
 •    آقای دکتر سیدمحمد معطر حسینی , مدير گروه توليد صنعتي

  5382,
 •   آقاي دكتر عباس افرازه, مدير گروه مديريت سيستم و بهره وري

  5364,
 •   آقای دکتر محسن شیخ سجادیه , مدیر گروه آموزشی مهندسی سیستم ها

  ,
 •   آقاي دكتر عباس افرازه, مسئول سايت كامپيوتر

  ,
 •   آقاي دكتر داود فدائي , مسئول كارآموزي

  ,
 •   آقاي مهندس محمد نوروزي, کارشناس آموزشي

  5368,
 •   خانم مژگان رستاد, كارشناس خدمات آموزش

  5326,
 •   خانم سکينه شاطر حسيني, متصدي امور دفتري (تحصيلات تكميلي )

  5329,
 •   خانم حبیبی, حسابدار

  5346,
 •   آقای محمد علی بيات, کارشناس پژوهشی

  5334,
 •   آقاي دكتر اكبر اصفهاني پور , مسئول گرايش مديريت و بهره وري مجازي

  ,
 •   آقاي سيد محمد معطرحسيني, عضو هيئت علمي

  5382,
 •   آقاي دکتر اکبر اصفهانی پور, عضو هيئت علمي

  5369,
 •   آقاي دكتر ناصر شمس قارنه, عضو هيئت علمي

  5363,
 •   آقاي دکتر سعيد منصور, عضو هيئت علمي

  5362,
 •   آقاي دکتر جمال شهرابي, عضو هيئت علمي

  5348,
 •   آقاي دکتر محسن اکبرپور شيرازي, عضو هيئت علمي

  5370,
 •   آقاي دكتر علي اصغر توفيق , عضو هيئت علمي

  5350,
 •   آقاي دكتر مير مهدي سيد اصفهاني, عضو هيئت علمي

  5351,
 •   آقای دکتر امیر احمدی جاوید, عضو هيئت علمي

  5394,
 •   آقاي دكتر مسعود ماهوت چي, عضو هيئت علمي

  5387,
 •   آقاي سيد نصراله مرعشي شوشتري, عضو هيئت علمي

  5395,
 •   آقاي دكتر سید حميد رضا شهابي حقيقي, عضو هيئت علمي

  5371,
 •   آقاي دكتر رضا رمضاني خورشيددوست, عضو هيئت علمي

  5376,
 •   آقاي دکتر بهروز کريمي, عضو هيئت علمي

  5374,
 •   آقاي دکتر عباس افرازه, عضو هيئت علمي

  5364,
 •   آقاي دکتر داود فدايي, عضو هيئت علمی

  5361,
 •   آقاي دکتر سيد حسن قدسي پور, عضو هيئت علمی

  5390,
 •   آقاي دکتر عباس سيفي, عضو هيئت علمی

  5377,
 •   آقاي دکتر کاوه محمد سيروس, عضو هيئت علمي

  5360,
 •   آقاي دکتر رضا زنجيراني فراهاني, عضو هيئت علمي

  ,
 •   آقاي دکتر علي محمد کيمياگري, عضو هيئت علمي

  5389,
 •   آقاي دکتر بهرام امامي زاده, عضو هيئت علمي

  ,
 •   آقاي دکتر عليرضا لاري, عضو هيئت علمي

  ,
 •   آقاي دکتر ابوالفضل قائمي, عضو هيئت علمي

  5336,
 •   آقاي دکتر سيد محمدتقي فاطمي قمي, عضو هيئت علمي

  5381,
 •   آقاي دکتر محمد حسين فاضل زرندي, عضو هيئت علمي

  5378,
 •   خانم مهندس فاطمه صارمي, كارشناس كامپيوتر

  5320, 66954569
 •   آقاي محمد نوروزي, آزمايشگاه اندازه گيري دقيق

  ,
 •   آقاي محمد نوروزي, آزمايشگاه سيستم هاي توليدي پيشرفته و آزمايشگاه سيستم هاي هوش

  ,
 •   آقاي علي مهرداد, كاردان كامپيوتر

  5321,
 •   آقای احمد یزدانی وفادار,

  ,
 •   آقاي حسن فلاحيان, مسئول سمعي و بصري

  5345,
 •   آقاي محمود رضايي, مسئول انتشارات

  5319,
 •   آقاي رضا ذاکري, مسئول کتابخانه

  5318,
 •   آقاي عمران عيسي پور, خدمتگذار

  5367,
 •   آقاي عباس محمدزاده, خدمتگذار

  5367,
 •   آقاي ميركاظم ميرمحمدي, خدمتگذار

  5367,
 •   , اتاق دانشجويان دكتري

  5322,
 •   , اتاق دانشجويان دكتري

  ,
 •   آقاي عابدين اشتراني, مسئول ساختمان

  5372,
 •   , مجله مصاف

  ,
 •   , شوراي صنفي

  ,
 •   , نگهباني

  5310,
 •   , فكس دانشكده

  , 66413025