دانشکده مهندسی صنايع و سيستم های مديريت

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دكتر اكبر اصفهاني پور, رئيس دانشکده

  66954567-66954566, 66954567-66954566
 •   خانم مريم سلمه اي, مسئول دفتر

  5300-5303,
 •   خانم قدمخير شاهوند, کارشناس خدمات آموزشی

  5327, 5327
 •   آقاي مهندس حسین فهیمی فر, مشاور رئيس دانشكده و مدیر مالي و اداري

  5352,5353, 5352
 •   آقای دکتر سعید منصور, معاون آموزشی

  5362, 64545362
 •   آقای دکتر عباس احمدی, معاون تحصیلات تکمیلی

  5394, 64545394
 •   آقاي دكتر مسعود ماهوت چی, معاون پژوهشی , دانشجویی

  5387, 64545387
 •   آقای دکتر عباس احمدی, مدیر دانشجویی و فرهنگی

  5394, 5394
 •    آقای دکتر سیدمحمد معطر حسینی , مدير گروه توليد صنعتي

  5382,
 •   آقاي دكتر عباس افرازه, مدير گروه مديريت سيستم و بهره وري

  5364,
 •   آقای دکتر محسن شیخ سجادیه, مدیر گروه آموزشی مهندسی سیستم ها

  5312, 5312
 •   آقاي دكتر داود فدائي, مسئول كارآموزي

  5361, 5361
 •   خانم مژگان رستاد, كارشناس خدمات آموزش

  5326,
 •   آقاي مهندس محمد نوروزي, کارشناس آموزشي

  5368,
 •   خانم بهاروند, کارشناس تحصيلات تكميلي

  5329, 5329
 •   آقای محمد علی بيات, کارشناس پژوهشی

  5334,
 •   خانم هدی عیسی پور, حسابدار

  5346, 5346
 •   آقاي دكتر سید حميد رضا شهابي حقيقي, عضو هيئت علمي

  5371,
 •   آقاي دکتر بهروز کريمي, عضو هيئت علمي

  5374,
 •   آقاي دکتر عباس افرازه, عضو هيئت علمي

  5364,
 •   آقاي دکتر داود فدايي, عضو هيئت علمی

  5361,
 •   آقاي دکتر سيد حسن قدسي پور, عضو هيئت علمی

  5390,
 •   آقاي دکتر عباس سيفي, عضو هيئت علمی

  5377,
 •   آقاي دکتر کاوه محمد سيروس, عضو هيئت علمي

  5360,
 •   آقاي دکتر علي محمد کيمياگري, عضو هيئت علمي

  5389,
 •   آقاي دکتر سيد محمدتقي فاطمي قمي, عضو هيئت علمي

  5381,
 •   آقاي دکتر محمد حسين فاضل زرندي, عضو هيئت علمي

  5378,
 •   آقاي دكتر رضا رمضاني خورشيددوست, عضو هيئت علمي

  5376,
 •   آقای دکتر امیر احمدی جاوید, عضو هيئت علمي

  5347, 5347
 •   آقاي دكتر مسعود ماهوت چي, عضو هيئت علمي

  5387,
 •   آقاي دکتر محسن اکبرپور شيرازي, عضو هيئت علمي

  5370,
 •   آقاي دكتر مير مهدي سيد اصفهاني, عضو هيئت علمي

  5351,
 •   آقاي دكتر ناصر شمس قارنه, عضو هيئت علمي

  5363,
 •   آقاي دکتر اکبر اصفهانی پور, عضو هيئت علمي

  5369,
 •   آقاي دکتر سعيد منصور, عضو هيئت علمي

  5362,
 •   آقاي دکتر جمال شهرابي, عضو هيئت علمي

  5348,
 •   آقاي سيد محمد معطرحسيني, عضو هيئت علمي

  5382,
 •   آقاي علي مهرداد, كاردان كامپيوتر

  5321,
 •   خانم مهندس فاطمه صارمي, مسئول شبکه دانشکده

  5320, 5338
 •   آقای احمد یزدانی وفادار, مسئول ساختمان

  5336, 64545336
 •   آقاي حسن فلاحيان, مسئول سمعي و بصري و امین اموال

  5345, 5345
 •   آقاي عمران عيسي پور, خدمتگذار

  5367,
 •   آقاي جابر وِیژه, خدمتگذار

  5367, 64545367
 •   آقاي عابدین اشترانی, خدمتگذار

  5372, 64545372
 •   , اتاق دانشجويان دكتري

  5322,
 •   شوراي صنفي, شوراي صنفي

  5331, 5331
 •   , نگهباني

  5310,
 •   فكس دانشكده, فكس دانشكده

  66954569, 66954569