دانشکده مهندسی عمران

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   جناب آقاي دكتر تورج تقی خانی, رياست دانشكده

  3000, 66414013
 •   خانم مریم بادپر, مسئول دفتر

  3000, 66400243
 •   خانم مریم دلخاک, مسئول دفتر

  3000, 66400243
 •   آقای دکتر بابک خورسندی, معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

  3088, 64543088
 •   آقاي دکتر مهدی بناء زاده, معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل

  3049, 64543049
 •   خانم فاطمه اسماعيلي, کارشناس مرکز کامپيوتر

  3043,
 •   خانم زهره اسداللهي, کارشناس دفتر آموزش

  3075,
 •   خانم فتانه پور امیر ارسلانی, کارشناس مجازی

  3038 ,3037,
 •   خانم زهره عبدالعلي, دفتر تحصیلات تکمیلی (ارشد)

  3038,
 •   خانم فاطمه عبدالهی, کارشناس پژوهشی

  3050,
 •   خانم کتايون خيرآبادي, دفتر تحصيلات تکمیلي(دکتری)

  3037,
 •   آقاي حسین قاقزانی, مسئول امور مالي و اداري

  3025,3083, 66962395
 •   آقاي مهندس منصور فارسي علي آبادي, عضو هيئت علمي

  3061,
 •   آقاي دکتر محمدرضا امام, عضو هيئت علمي

  3040,
 •   آقاي دکتر کاظم فخاريان, عضو هيئت علمي

  3003,
 •    خانم مهندس حافظه شکراني, عضو هيئت علمي

  3054,
 •   آقاي دکتر علي خدايي, عضو هيئت علمي

  3026,
 •   آقاي دکتر محمد حسن سبط, عضو هيئت علمي

  3006,
 •   آقاي دکتر فريدون مقدس نژاد, عضو هيئت علمي

  3070,
 •   آقاي مهندس محسن مشرفي, عضو هيئت علمي

  3021,
 •   آقاي دکتر اقبال شاکري, عضو هيئت علمي

  3065,
 •   آقاي دکتر تقي عبادي, عضو هيئت علمي

  3031,
 •   آقاي دکتر سید محمدرضا علوي مقدم, عضو هيئت علمي

  3008,
 •   آقاي دکتر اسماعيل افلاکي, عضو هيئت علمي

  3062,
 •   آقاي دکتر سيد جمشيد موسوي, عضو هيئت علمي

  3014,
 •   آقاي دکتر محمد زمان کبير, عضو هيئت علمي

  3016,
 •   آقاي دكتر مهدي بنازاده , عضو هيئت علمي

  3049,
 •   آقاي دكتر محمد تقي بانكي, عضو هيئت علمي

  3045,
 •   آقاي دكتر سيد مجدالدين مير محمد حسيني, عضو هيئت علمي

  3028,
 •   آقاي دكتر تورج تقي خاني, عضو هيئت علمي

  3086,
 •   آقاي دكتر مسعود طبيبي , عضو هيئت علمي

  3042,
 •   آقای دکتر سيد مجدالدين ميرمحمدحسيني, عضو هيئت علمي

  3028,
 •   آقای دکتر ابوالفضل اسلامی, عضو هيئت علمي

  3057,
 •   آقای دکتر خسرو اویسی, عضو هيئت علمي

  3078,
 •   آقای دکتر محمد تقی بانکی, عضو هيئت علمي

  ,
 •   آقای دکتر تورج تقی خانی , عضو هيئت علمي

  ,
 •   آقاي مهندس کوروش شاهوردياني, عضو هيئت علمي

  3001,
 •   آقای دکتر امیرگلرو, عضو هيئت علمي

  3010,
 •   آقاي مهندس منصور پيدايش, عضو هيئت علمي

  3020,
 •   آقاي دکتر احمد فهيمي فر, عضو هيئت علمي

  3082,
 •   آقاي دکتر ابوالقاسم کرامتي, عضو هيئت علمي

  3007,
 •   آقاي دکتر ربيع منتصر کوهساري, عضو هيئت علمي

  3044,
 •   آقاي دکتر وحيد لطفي, عضو هيئت علمي

  3017,
 •   آقاي دکتر محمد مهدي علي نيا , عضو هيئت علمي

  3034,
 •   آقاي دکتر عبداله اردشير, عضو هيئت علمي

  3015,
 •   آقای دکتر میقات حبیبیان, عضو هيئت علمي

  3042,
 •   آقاي دکتر مرتضي کلاهدوزان, عضو هيئت علمي

  3023,
 •   آقای سعید عرفانی, عضو هيئت علمي

  3086,
 •   آقاي دکتر محسن تهراني زاده, عضو هيئت علمي

  3030,
 •   آقاي دکتر فرامرز خوشنوديان, عضو هيئت علمي

  3019,
 •   آقاي دکتر اردشير ديلمي, عضو هيئت علمي

  3029,
 •   آقاي دکتر محمود ذوالفقاري, عضو هيئت علمي

  3001,
 •   آقاي دکتر علي اکبر رمضانيانپور, عضو هيئت علمي

  3027,
 •   آقاي دکتر عليرضا رهايي , عضو هيئت علمي

  3033,
 •   آقاي دکتر امير رضا زراتي, عضو هيئت علمي

  3002,
 •   آقاي دکتر عباس سروش, عضو هيئت علمي

  3009,
 •   آقاي مهندس شاپور طاحوني, عضو هيئت علمي

  3032,
 •   آقاي دکتر احمد طاهر شمسي, عضو هيئت علمي

  3013,
 •   آقاي دکتر عبداله اردشير, رئیس پژوهشکده محیط زیست

  3015,
 •   آقای دکتر محمد رضا امام, سرپرست آز مکانیک خاک

  3040,
 •   آقاي دكتر مهدي بنازاده , سرپرست مرکز کامپیوتر

  3049,
 •   آقای دکتر علی خدائی, سرپرست آز روسازی

  3026,
 •   آقاي دکتر علي اکبر رمضانيانپور, سرپرست مرکز تحقیقات بتن

  3027,3074,
 •   آقاي دکتر امير رضا زراتي, سرپرست آز هیدرولیک

  3002,
 •   آقاي مهندس نعمت الله بخشی, سرپرست آز بتن و مصالح ساختمانی

  3006,
 •   آقاي دکتر محمد حسن سبط, مدیر گروه آموزشی مهندسی مدیریت ساخت

  3006,
 •   آقاي دکتر سيد محمد رضا علوي مقدم, سرپرست آز شیمی و محیط زیست

  3008,
 •   آقاي دکتر تقي عبادي, سرپرست آز ژئوتکنیک زیست محیطی

  3031,
 •   آقاي دکتر کاظم فخاريان, سرپرست آز دینامیک خاک

  3003,
 •   آقاي دکتر احمد فهيمي فر, سرپرست آز سنگ

  3082,
 •   آقای دکتر محمدرضا امام, مدیر گروه آموزشی خاک و پی (ژئوتکنیک)

  3040, 64543040
 •   آقای دکتر سید جمشید موسوی, مدیر گروه آموزشی مهندسی آب و محیط زیست

  3023,
 •   دکتر محمدمهدی علی نیا, مدیر گروه آموزشی مهندسی سازه

  3034,
 •   آقای دکتر امیر گلرو, سرپرست آز پردازش تصویر

  3010,
 •   آقاي دکتر فريدون مقدس نژاد, سرپرست آز روسازي

  3070,
 •   آقاي نعمت اله بخشي, کارشناس آز بتن و مصالح ساختمانی

  3054,
 •   آقاي رضا جوادي, تکنيسين آز خاک

  ,
 •   آقای عبدالحسن پیرنیازاده, کارشناس آز بتن و مصالح ساختمانی

  3054,
 •   آقای مهیار عاشقی, کمک کارشناس کامپیوتر

  3046,
 •   آقای وحيد عبدي قاسم قشلاقي, تکنسین آز هیدرولیک

  3072,
 •   آقای وحيد عبدي قاسم قشلاقي, مسئول آمفی تئاتر

  3072,
 •   آقای علي گلي, تکنسین آز روسازی

  3087,
 •   آقای ابراهيم نزل آبادی, کارشناس آز شیمی و محیط زیست

  3071,
 •   آقای علي گلي, کارگاه نقشه برداری

  3070,
 •   آقای شهرام نيكوكار, جمعدار اموال

  3064,
 •   آقای شهرام نيكوكار, کارشناس آز سازه

  3064,
 •   خانم شهره محسني, مسئول دفتر قطب علمي

  3053,
 •   خانم بهار قیطرانیه, مسئول دفتر مرکز تحقيقات بتن

  3074,
 •   , شوراي صنفي دانشجويان

  3059,
 •   آقای حمید اقتصادی, آبدارخانه

  3036,
 •   , فکس دانشكده

  , 66414213