دانشکده مهندسی شيمی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر بهرام ناصرنژاد , رياست دانشكده

  3200, 66499066
 •   آقاي سيد سعيد موسوي, دفتر دانشکده

  3200,
 •   آقای مهندس مجتبی مزینانیان, مسئول مالي و اداري

  3191,
 •   آقای دکتر بابک بنکدارپور, معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده شیمی

  3169, 64543169
 •   خانم دکتر نرگس فلاح, معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و بین الملل

  3199, 3199
 •   آقای دکتر منوچهر نیک آذر , مدیر گروه آموزشی پتروشیمی

  3192,
 •   آقاي دکتر بابک بنکداريور, مسئول گروه صنایع غذائی و بیو تکنولوژی

  3169,
 •   آقاي دکتر محمد ادريسي, عضو هيئت علمي

  3189,
 •   آقاي دکتر مرتضي سهرابي, عضو هيئت علمي

  3155,
 •   خانم دکتر طاهره کاغذچي, عضو هيئت علمي

  3152,
 •   آقاي دکتر منصور کلباسي, عضو هيئت علمي

  3154,
 •   خانم دکتر فرزانه وهاب زاده, عضو هيئت علمي

  3161,
 •   آقاي دکتر بهرام ناصرنژاد , عضو هيئت علمي

  3128,
 •   آقاي دکتر عباس نادري فر, عضو هيئت علمي

  3158,
 •   خانم مهندس شهرزاد فاضل, عضو هيئت علمي

  3153,
 •   آقاي دکتر منوچهر نيک آذر, عضو هيئت علمي

  3192,
 •   آقاي دکتر علي اصغر روغني زاد, عضو هيئت علمي

  3157,
 •   آقاي دکتر عبدالرضا اروجعليان, عضو هيئت علمي

  3163,
 •   آقاي دکتر روئين حلاج, عضو هيئت علمي

  3151,
 •   آقاي دکتر حبيب آل ابراهيم , عضو هيئت علمي

  3177,
 •   خانم دکتر منصوره سلیمانی, عضو هيئت علمي

  3152,
 •   خانم دکتر نرگس فلاح, عضو هيئت علمي

  3199,
 •   آقای دکتر کاووس فلامکی, عضو هيئت علمي

  3160,
 •   آقای دکتر مهرداد مظفریان, عضو هيئت علمي

  3193,
 •   خانم مهندس آزاده مغازه, عضو هيئت علمي

  3162,
 •   آقای فریبرز رشیدی, عضو هيئت علمي

  3190,
 •   دکتر احمد رضا رئیسی, عضو هيئت علمي

  3125,
 •   آقای دکتر غلامرضا پازوکی, عضو هيئت علمي

  3159,
 •   آقای دکتر محسن حاتم, عضو هيئت علمي

  3159,
 •   خانم دکتر ميترا دادور, عضو هيئت علمي

  3173,
 •   آقاي دکتر بهرام دبير, عضو هيئت علمي

  3172,
 •   آقاي دکتر فرزين ذکايي آشتياني, عضو هيئت علمي

  3124,
 •   آقاي دکتر محمد حسين نمازي قديم, عضو هيئت علمي

  3156,
 •   آقاي دکتر بابک بنکداريور , عضو هيئت علمي

  3169,
 •   آقای دکتر محمد رحمانی, عضو هيئت علمي

  3198,
 •   خانم منيره تدين, کارشناس خدمات آموزشی - تحصیلات تکمیلی

  3179-3178,
 •   خانم مهندس الهام مفرح, كارشناس پژوهشی

  3170,
 •   سرکار خانم الهام رحیم دوست, مسئول شبکه

  3126, 64543126
 •   خانم طاهره دوست محمدي, کارشناس پژوهشی

  3164,
 •   خانم اعظم خوانين زاده, کارشناس آموزشی

  3167,
 •   آقاي محمد احمدي, مسئول ساختمان

  3183,
 •   خانم بهار قيطرانيه, کارشناس پژوهشی

  3213,
 •   خانم زهرا ربيعي, مرکز کامپيوتر

  3181,
 •   , آزمايشگاه كنترل فرآيند

  3293,
 •   , آزمايشگاه جداسازي 1و2

  3290-3291,
 •   , آزمايشگاه کاتاتست

  3290-3291,
 •   , آزمايشگاه ليزر

  3291-3290,
 •   , آزمايشگاه شيمي آلي

  3167,
 •   , مرکز تحقیقات فرآیند های غذایی و فناوری زیستی

  3196,
 •   , آزمايشگاه کاتاليست

  3291-3290,
 •   , آزمايشگاه سيالات

  3197,
 •   , آزمایشگاه واکنشهای گاز - جامد

  3290-3291,
 •   , آزمایشگاه موادنو

  3290-3291,
 •   , آزمایشگاه آب و فاضلاب

  3290-3291,
 •   , آزمایشگاه فرایند های غشایی

  3290-3291,
 •   , آزمایشگاه انتقال حرارت

  3168,
 •   , آزمایشگاه تحقیقات1

  3164,
 •   , آزمایشگاه تحقیقات2

  3213,
 •   , آزمایشگاه شیمی تجزیه

  3167,
 •   , آزمایشگاه شیمی فیزیک

  3174,
 •   , آزمایشگاه صنایع غذایی

  3180,
 •   , آزمايشگاه بسته بندي

  3290-3291,
 •   , آزمايشگاه عمليات واحد

  3128,
 •   , آزمايشگاه رئولوژي

  3127,
 •   , آزمايشگاه آناليز دستگاهي

  3170,
 •   آقاي علي اكبر طاهريان ,

  ,
 •   , شوراي صنفي دانشجويان

  3165,
 •   , آبدارخانه

  3171,
 •   , آزمايشگاه شيمي فيزيك

  3174,
 •   , انجمن علمي دانشجويان

  3292,
 •   آقاي کاوه نوري نجفي, تکنسین

  3128,
 •   , اطاق اساتيد مدعو

  3200,
 •   , نگهباني

  3126,
 •   , فاکس دانشكده

  , 66405847