واحدهای خدماتی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   , سلف سرویس اساتید

  2245-2251, 64542245
 •   , سلف سرویس کارکنان

  2790, 64542790
 •   خانم منيژه کريمي, حسابدار تعاوني مصرف

  2249, 66413392
 •   آقاي علی نقي حيدري آزاد, امور داخلي خدماتي تعاوني مصرف

  2249, 64542249
 •   , نانوايي

  2289, 64542289
 •   آقاي فرزاد خاني پور, شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

  2570, 64542570
 •   آقاي مهدي دهقان, آرايشگاه

  2894, 64542894
 •   آقاي مجيد سلاخي , صندوقدار تعاوني مصرف

  2249, 66413392
 •   آقاي کوروش قريشي, باجه پست

  2288, 66469676
 •   آقاي محمد رضا گلي, لوازم التحریر و مطبوعات

  3263, 64543263
 •   , شرکت چند منظوره

  , 66405577