اداره ارتباط با دانش آموختگان

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   سرکار خانم مینا مطیعی, رئیس اداره ارتباط با دانش آموختگان

  2817, 64542817
 •   سرکار خانم لیلا بهزاد علیزاد, کارشناس اداره دانش اموختگان

  2817, 64542817
 •   سرکار خانم سپیده خوب صفت, کاردان اداره دانش اموختگان

  66967404, 66967404
 •   آقای مهدی ثمری, کارشناس اداره دانش اموختگان

  66967404, 66967404
 •   سرکار خانم مائده علیزاده, کارشناس اداره دانش اموختگان

  2818, 2818
 •   آقای جعفر صداقت کیا, بایگان اداره دانش آموختگان

  2819, 64542819
 •   آقای محمدعلی چراغچی, بایگان اداره دانش آموختگان

  2819, 64542819