اداره خدمات رفاهی دانشجویان

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   خانم پروين سادات عندليب, رئیس اداره خدمات رفاهی دانشجویان

  2317,2316,
 •   آقای علیرضا اسماعیلی , کارشناس رفاه دانشجویی مسئول وام های شهریه نوبت دوم و شهریه پ

  2321,
 •   آقای جعفر غلامی, کارشناس بیمه دانشجویی مسئول بیمه و وام های ویژه

  2321,
 •   خانم شهربانو افعان, کارشناس رفاه دانشجویی مسئول تسویه حساب خواهران

  2312,
 •   خانم فرزانه آل داود, کارشناس رفاه دانشجویی مسئول تسویه حساب برادران

  2320,
 •   آقای محمود متحدی, حسابدارمسئول صندوق قرض الحسنه رفاه دانشجویی

  5588,
 •   آقای محمد رضا ارجمند, کارشناس رفاه دانشجویی مسئول مستند سازی و بایگانی

  5588,
 •   آقای محمد کوه خیل, کارشناس رفاه دانشجویی مسئول وام های روزانه

  2321,
 •   خانم عاطفه خواجوی, کارشناس رفاه دانشجویی مسئول تسویه حساب سیستم سجاد

  2312,