اداره خدمات رفاهی دانشجویان

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   خانم مهندس پروين سادات عندليب, رئیس اداره خدمات رفاهی دانشجویان

  2317, 64542317
 •   آقای محمود متحدی, حسابدار مسئول

  5587-8, 64545587
 •   آقای جعفر غلامی, کارشناس امور دانشجویی

  2321, 64542321
 •   آقای علیرضا اسماعیلی, کمک کارشناس امور دانشجویان

  66958017, 66958017
 •   آقای علیرضا طاهرزاده, کارشناس امور دانشجویی

  2320, 64542320
 •   آقای محمد کوه خیل, کارشناس امور دانشجویی

  2320, 64542320
 •   خانم فرزانه آل داود, کارشناس امور دانشجویی

  2316, 64542316
 •   خانم شهربانو افعان, کارشناس امور دانشجویی

  2312, 64542312