پژوهشکده علم، فلسفه و اخلاق مهندسی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر حسن خداوردیان,

  3260,
 •   خانم فاطمه مشایخ,

  3273,
 •   آقای دکتر مجید داودی بنی,

  3253,
 •   آقای مهندس علی دیزانی,

  3253,