دانشكده مديريت ، علم و فناوري

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   جناب آقاي دكتر بهروز کریمی, ریاست دانشکده مدیریت، علم و فناوری

  64545858, 64545858
 •   آقای مهندس سید ایمان طباطبائی, مسئول دفتر دانشکده مدیریت، علم و فناوری

  64545858, 64545858
 •   آقای دکتر علیرضا شیخ, معاون پژوهشی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5837, 64545837
 •   آقای دکتر هومن عطار, معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545839, 64545839
 •   آقای دکتر علیرضا شیخ, معاون مالی و اداری دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545837, 64545837
 •   آقای مهندس سید حسن شفتی, دبیر شورای راهبردی MBA دانشکده مدیریت، علم و فناوری

  2291,
 •   آقای دکتر محمد تقی بانکی, عضو شورای راهبردی MBA دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  ,
 •   اقای دکتر ابوالقاسم مسگرپور طوسی, عضو شورای راهبردی MBA دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  ,
 •   آقای دکتر محمدمهدی لطفی هروی, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545841, 64545841
 •   آقای دکتر رضا مکنون, عضو شورای راهبردی MBA دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  ,
 •   آقای دکتر محسن بهرامی, مدیرگروه آینده پژوهی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  ,
 •   آقای دکتر حسین کرمی, مدیرگروه فلسفه علم دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  ,
 •   آقای دکتر مهدی مجیدپور, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545842, 64545842
 •   آقای دکتر امیر ناصر اخوان, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545834, 64545834
 •   آقای دکتر هومن عطار, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545839, 64545839
 •   آقای دکتر سيد محمدرضا شهابي, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545836, 64545836
 •   آقای دکتر محسن صادقی, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545838, 64545838
 •   خانم دکتر سارا ملکان, عضو هیات علمی

  64545843, 64545843
 •   آقای دکتر علیرضا شیخ, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545837, 64545837
 •   خانم دکتر عسل آغاز, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545833, 64545833
 •   آقاي محمد تقي اسکندري, مدير مالي و اداري دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545850, 64545850
 •    خانم زهرا گودرزی,  کارشناس آموزشی

  64545853, 64545853
 •   خانم نرگس صداقت فرد, كارشناس آموزشي دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545852, 64545852
 •   آقای امیر مقدس, کارپرداز دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545851, 64545851
 •   آقای رضا زهدی نهاد, آبدارخانه

  2275,