دانشكده مديريت ، علم و فناوري

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   جناب آقاي دكتر بهروز کریمی, ریاست دانشکده مدیریت، علم و فناوری

  2292, 64542292
 •   آقای مهندس سید ایمان طباطبائی, مسئول دفتر دانشکده مدیریت، علم و فناوری

  2292, 64542292
 •   آقای دکتر مهدی مجید پور, معاون پژوهشی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •   آقای دکتر هومن عطار, مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •    آقای دکتر علیرضا شیخ , معاون مالی و اداری دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •   آقای مهندس سید حسن شفتی, دبیر شورای راهبردی MBA دانشکده مدیریت، علم و فناوری

  2291,
 •   آقای دکتر محمد تقی بانکی, عضو شورای راهبردی MBA دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  ,
 •   اقای دکتر ابوالقاسم مسگرپور طوسی, عضو شورای راهبردی MBA دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  ,
 •   آقای دکتر رضا مکنون, عضو شورای راهبردی MBA دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  ,
 •   آقای دکتر محسن بهرامی, مدیرگروه آینده پژوهی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  ,
 •   آقای دکتر حسین کرمی, مدیرگروه فلسفه علم دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  ,
 •   آقای دکتر مهدی مجیدپور, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •   آقای دکتر امیر ناصر اخوان, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •   آقای دکتر هومن عطار, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •   آقای دکتر سيد محمدرضا شهابي , عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •   آقای دکتر محسن صادقی, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •   آقای دکتر علیرضا شیخ, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •   خانم دکتر عسل آغاز, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •   آقاي محمد تقي اسکندري, مدير مالي و اداري دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •   خانم نرگس صداقت فرد, كارشناس آموزشي دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  3534,
 •   آقای امیر مقدس, کارپرداز دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  2275,
 •   آقای رضا زهدی نهاد, آبدارخانه

  2275,