آزمایشگاههای مرکزی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر علی نیک بخت, رئیس آزمایشگاه مرکزی

  2627, 64542627
 •   خانم لیلا برادری, دفتر آزمایشگاه مرکزی

  2627,
 •   آقای مهندس محسن رسولی, کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

  5426,
 •   خانم مهندس مژگان فلاحتی, کارشناس آزمایشگاه خلاء و لایه نشانی

  5422,
 •   خانم مهندس فریبا علی, کارشناس آزمایشگاه اشعه ایکس

  5424,
 •   خانم مهندس پریسا سالاری زاده, کارشناس آزمایشگاه پیل سوختی و سلول های خورشیدی

  2627, 2627
 •   آقای مهندس ابوالفضل حسنی, کارشناس آزمایشگاه اندازه گیری خواص آکوستیکی

  5425,
 •   , آزمایشگاه اندازه گیری خواص اپتیکی

  3140,
 •   آقای دکترآیت الله کریم زاده, سرپرست آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

  5563,
 •   خانم مهندس عطیه کوچکی, کارشناس آزمایشگاه خواص فیزیکی

  5423,