آزمایشگاههای مرکزی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر علی نیک بخت, رئیس آزمایشگاه مرکزی

  2627, 64542627
 •   آقای مهندس محسن رسولی, کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

  5426,
 •   آقای دکتر مجید عبدوس, معاون پژوهشی گروه مستقل شیمی

  5804, 64545804
 •   آقای دکتر سید محمود رضایی, عضو هيئت علمی گروه مستقل شيمي

  5803, 64545803
 •   آقای دکتر محمد حسن موسی زاده, عضو هيئت علمی گروه مستقل شيمي

  5801, 64545801
 •   خانم مهندس مژگان فلاحتی, کارشناس آزمایشگاه خلاء و لایه نشانی

  5422,
 •   خانم مهندس فریبا علی, کارشناس آزمایشگاه اشعه ایکس

  5424,
 •   خانم مهندس پریسا سالاری زاده, کارشناس آزمایشگاه پیل سوختی و سلول های خورشیدی

  2627, 2627
 •   آقای مهندس ابوالفضل حسنی, کارشناس آزمایشگاه اندازه گیری خواص آکوستیکی

  5425,
 •   , آزمایشگاه اندازه گیری خواص اپتیکی

  3140,
 •   آقای دکترآیت الله کریم زاده, سرپرست آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

  5563,
 •   خانم مهندس عطیه کوچکی, کارشناس آزمایشگاه خواص فیزیکی

  5423,