پژوهشکده انرژی های نو

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای دکتر مهران جوانبخت, رئیس پژوهشکده انرژی های نو

    , 66402441
  •   خانم قزلجه, مسئول دفتر پژوهشکده انرژی های نو

    , 66402441