اداره کل واحدهاي تحقيقاتي و قطب‌هاي علمي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر حمید فتحی, مدير كل مراكز تحقيقاتي و قطب هاي علمي دانشگاه

  5439, 66175315,66175329
 •   خانم مهندس ناهید شیخان, دفتر معاونت

  66175315, 66175329
 •   خانم زهرا حبیت نژاد, کارشناس

  5732, 64545732
 •   خانم شهره دیده بان , کارشناس مسئول اداره کل واحدهای تحقیقاتی

  66405402, 66405402