اداره کل واحدهاي تحقيقاتي و قطب‌هاي علمي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر حمید فتحی, مدير كل مراكز تحقيقاتي و قطب هاي علمي دانشگاه

  66974926,66470312,66470317, 66470324,66470328
 •   خانم مهندس ناهید شیخان, دفتر معاونت

  66974926,66470312,66470317, 66175315, 66175329
 •   خانم زهرا حبیت نژاد, کارشناس

  64545732, 64545732
 •   خانم شهره دیده بان, کارشناس مسئول اداره کل واحدهای تحقیقاتی

  64545727, 64545727