اداره انجمن های علمی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي مهندس سروش صادق ن‍‍ژاد, سرپرست اداره انجمن های علمی

  2893, 64542885-64542893
 •   خانم عاطفه خواجوی, مسئول دفتر و روابط عمومی اداره انجمن های علمی

  2893, 64542885-64542893
 •   آقای علی علیزاده, مرکز رویدادها و مسابقات اداره انجمن هاي علمي

  2893, 64542885-64542893
 •   خانم زينب داري پور, مرکز پژوهش، ایده پردازی و نوآوری اداره انجمن های علمی

  2893, 64542885-64542893
 •   آقای هادی فیروزگاه, مسئول مالی اداره انجمن هاي علمي

  2893, 64542885-64542893
 •   خانم نسرین جمشیدی, مرکز آموزش و فوق برنامه اداره انجمن هاي علمي

  2893, 64542885-64542893
 •   , فاکس اداره انجمن هاي علمي و المپيادها

  2885,