پژوهشکده محيط زيست

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر عبداله اردشير, رياست پژوهشکده محيط زيست

  2648, 66406673
 •   آقاي دكتر کورش بهزادیان, هيئت علمي پژوهشکده محيط زيست

  2648, 66406673
 •   آقای مهندس کرمی, کارشناس پژوهشی

  2648, 66406673
 •   آقای حجت اله رضازاده, کارشناس پژوهشی

  2648, 66406673
 •   , فاکس پژوهشکده محيط زيست

  , 66406673