شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي مهندس مجتبي مزينانيان, مدیرعامل شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

  5449, 66405577-66469908
 •   خانم سمیه نفریه, مسئول دفتر شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

  5470, 66405577-66469908
 •   آقای محمدرضا عادلی, حسابدار شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

  5469,
 •   خانم غزاله پهلواني, حسابدار شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

  5464, 66405577
 •   خانم مرجان دريابيگي, دفتر آموزش شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

  5453, 66413523-66496230
 •   خانم زهرا ابویی, تسهیلات و خدمات بازرگانی

  5465,
 •   آقای سيد نصرالله حسيني,

  5466,
 •   آقای حميدرضا سرابستاني,

  , 66405577-66469908
 •   , فاکس شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

  , 66496230