گروه آموزشی زبانهای خارجی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر محمدرضا اسلامي خوزاني, رياست گروه زبان

  2633, 66495431
 •   خانم زهرا کشوري, مسئول دفتر گروه زبان

  2633, 66495431
 •   آقاي مهندس محمد رضائي سوادکوهي, هيئت علمي گروه زبان

  2632,
 •   آقاي دکتر محمدرضا اسلامي خوزاني, هيئت علمي گروه زبان

  2633,
 •   خانم دکتر فردوس جمال, هيئت علمي گروه زبان

  2633,
 •   آقای دکتر محسن کرابی, هيئت علمي گروه زبان

  2632,
 •   خانم لیلا برادری, کارشناس آموزشی و فرهنگی

  2633, 64542633
 •   , فاکس گروه زبان

  , 66495431