دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر علي محدث خراساني, رئیس دانشکده

  2502, 66406322
 •   خانم ناهيد سيفي, مسئول دفتر

  2500, 66406322
 •   آقاي سيد احسان اله بني فاطمي, معاون مالي و اداري

  2517, 66499064
 •   آقای دکتر سیدعلی میرحسنی, مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی

  2541,
 •   آقای دکتر دکتر مهدی قطعی, معاون آموزشي

  2510, 66499064
 •   آقاي دکتر داريوش کياني, معاون پژوهشي

  2507,
 •   آقای دکتر ناصر بروجردیان, مديردانشجويي و فرهنگي

  2505, 66463743
 •   خانم فاطمه قلي نژاد, کارشناس خدمات آموزشی

  2529,
 •   خانم راضيه رمضاني, کارشناس آموزشی پژوهشی

  2529,
 •   خانم راضیه احمدی, امور پژوهشی

  2550,
 •   خانم فاطمه قاسمی, تحصیلات تکمیلی

  2532,
 •   خانم سمیرا مریخی, کارشناس خدمات آموزشی تحصيلات تکميلي

  2532,
 •   آقای دکتر داریوش کیانی, سرپرست دانشجويان ممتاز

  2508, 66463743
 •   آقای دکتر عادل محمدپور, مديرگروه آمار

  2533, 66499065
 •   آقای دکتر مهدی قطعی , مديرسيستم و شبكه هاي كامپيوتري

  2510, 66460948
 •   آقای مرتضی میرمحمد رضایی, مديرگروه رياضي محض

  2506, 66460948
 •   آقای دکتر زاهد رحمتی, مدير سيستم و شبكه كامپيوتري

  2512, 64542512
 •   آقاي دکتر مصطفي شمسي, مديرگروه رياضي كاربردي

  2538, 66499065
 •   خانم دکتر شمیلا بیاتی, عضو هيئت علمي

  2530, 66499065
 •   آقای مهدی رستمی, عضو هيئت علمي

  2533, 66499065
 •   خانم دکتر فاطمه زارع, عضو هيئت علمي

  2521, 66460948
 •   خانم دکتر فاطمه شاکری, عضو هيئت علمي

  2539, 66463743
 •   آقای دکتر امید نقشینه ارجمند , عضو هيئت علمي

  2554, 66499065
 •   خانم دکتر لیلا سلیمی, عضو هيئت علمي

  2552, 66460948
 •   آقاي دکتر عبدالرسول پورعباس , عضو هيئت علمي

  2553, 66499065
 •   آقای بهزاد نجفي سقزچي, عضو هيئت علمي

  2515, 66499065
 •   خانم دکتر زینب اخلاقی, عضو هيئت علمي

  2530, 66499065
 •   آقاي دكتر ناصر هاشمي, عضو هيئت علمي

  2536, 66499064
 •   آقاي دکتر مرتضي ميرمحمدرضايي, عضو هيئت علمي

  2506, 66460948
 •   آقاي دکتر مجتبي مظفري, عضو هيئت علمي

  2515, 66499065
 •   آقاي دکتر عادل محمد پور, عضو هيئت علمي

  2533, 66499065
 •   آقاي دکتر ناصر بروجرديان, عضو هيئت علمي

  2505, 66499064
 •   آقاي سيد احسان اله بني فاطمي, عضو هيئت علمي

  2517, 66499065
 •   آقاي يوسف امير ارجمند, عضو هيئت علمي

  2527, 66463743
 •   آقاي دکتر علي محدث خراساني, عضو هيئت علمي

  2542, 66460948
 •   آقاي دکتر محمدابراهيم شيري, عضو هيئت علمي

  2548, 66460948
 •   آقاي دکتر اسدالله رضوي, عضو هيئت علمي

  2539, 66460948
 •   آقاي دکتر اسماعيل خرم, عضو هيئت علمي

  2549, 66463743
 •   آقاي دكتر سيد علي مير حسني, عضو هيئت علمي

  2541,
 •   آقاي دکتر داريوش کياني, عضو هيئت علمي

  2507, 66463743
 •   آقاي دکتر فرزاد ديده ور, عضو هيئت علمي

  2518, 66499064
 •   خانم دكتر مينا امين غفاري, عضو هيئت علمي

  2547, 66499064
 •   آقاي دكتر سيد منصور واعظ پور , عضو هيئت علمي

  2526, 66463743
 •   خانم هايده علي آبادي, عضو هيئت علمي

  2552, 66460948
 •   آقاي دکتر محمد صادقي رفسنجاني, عضو هیئت علمي

  2531, 66460948
 •   آقاي دکتر مصطفي شمسي, عضو هيئت علمي

  2538, 66463743
 •   آقاي دکتر فرهاد رحمتي, عضو هيئت علمي

  2534, 66463743
 •   آقاي دکتر احمدرضا ساده, عضو هيئت علمي

  2504, 66460948
 •   آقاي دکتر علي حاتم, عضو هيئت علمي

  2546, 66460948
 •   آقاي دکتر بهروز بيدآباد, عضو هيئت علمي

  2508, 66499064
 •   آقاي دکتر مهدی دهقان, عضو هيئت علمي

  2503, 66499064
 •    آقاي دکتر سعيد رضاخواه, عضو هيئت علمي

  2504, 66460948
 •   آقاي دکتر حجت اله اديبي, عضو هيئت علمي

  2524, 66499065
 •   آقاي دکتر مسعود پور مهديان, عضو هيئت علمي

  2520, 66499065
 •   آقاي دکتر بهروز خسروي, عضو هيئت علمي

  2519, 66463743
 •   آقاي دکتر بيژن هنري, عضو هيئت علمي

  2534, 66499064
 •   آقای دکتر مهدی قطعی, عضو هيئت علمي

  2510, 66460948
 •   آقاي دکتر سعيد شيري, عضو هيئت علمي

  5874, 64545874
 •   آقای دکتر علیرضا مفیدی, عضو هيئت علمي

  2527, 66499065
 •   آقای فرهاد فخارايزدي, عضو هيئت علمي

  2527, 66463743
 •   آقاي دکتر محمدابراهيم شيري, مسئول گروه آموزشي علوم كامپيوتر

  2548,
 •   آقاي دکتر مرتضي ميرمحمدرضايي, مسئول گروه آموزشي رياضي محض

  2506, 66460948
 •   , اتاق دانشجویان دکترا

  2551,2540,2543,2544,,
 •   آقاي مهندس مجتبي ترکيان, مدیر شبکه

  2511, 66463743
 •   خانم مژگان بیگلری, تایپیست

  2500, 66406322
 •   آقاي غلامرضا جمعي, کتابدار

  2501,
 •   آقاي مهندس شهرام افشار راد, مسئول سایت كامپيوتر كارشناسي ارشد

  2514,
 •   خانم فاطمه قاسمي, کتابخانه

  2501,
 •   آقای محمدمهدی معتمدی, کارشناس پژوهشی

  5666, 64545666
 •   آقاي محسن مرادي, متصدی چاپ و تکثیر

  2516,
 •   خانم اشرف السادات موسوي, امور دفتری و بایگانی

  2550,
 •   , آزمایشگاه سیستم ها و عامل هوشمند SINA

  2555,
 •   , آزمایشگاه گروه پژوهشی الگوریتم و هندسه محاسبانی

  2555,
 •   , آزمایشگاه گروه تحقیقات بهینه سازی شبکه NORC

  2556,
 •   , آزمایشگاه آمار

  2556,
 •   آقای حمید مقدم, انتشارات آراد

  2525,
 •   , انجمن علمی دانشجویان

  2513,
 •   , شوراي صنفي دانشجویان

  2513,
 •   , آبدارخانه-طبقه اول

  2535,
 •   , آبدارخانه-طبقه سوم

  2535,
 •   , نگهباني

  2596,
 •   , فکس دانشكده

  , 66497930