مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي مهندس منصور پيدايش, رئيس مرکزآموزشهاي آزاد

  2665, 66499348
 •   آقاي حسن شمس, مسئول دفتر مرکز آموزشهاي آزاد

  2665-5492, 66499348
 •   آقاي مهندس محمد گزمه, معاو ن مرکز آموزشهاي آزاد

  5496, 66499348
 •   خانم مژگان صفرزاده, کارشناس خدمات آموزشي

  5494, 66499348
 •   آقاي رحمان عباسي, کارشناس مسئول سوابق فارغ التحصيلان

  5497, 66499348
 •   خانم مهندس خاطره مقتدر, کارشناس آموزشی و مالی

  5493, 66499348
 •   خانم مهندس فاطمه کریمی, کارشناس فناوری اطلاعات

  5495,
 •   , نمابر اداره آموزشهاي آزاد

  , 64542630