پژوهشکده فناوريهاي نو

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر مهدی احمدی نجف آبادی, رياست پژوهشکده فناوريهاي نو

  66464086, 66409396، 66407804، 66464086
 •   آقای دکتر سعید صابرسمندری , معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده فناوریهای نو

  5193, 64545193
 •   خانم دکتر مهناز شمشيرساز, هيئت علمي پژوهشکده فناوري هاي نو

  5191, 66407804
 •   آقای دکتر رسول فشارکی فرد, هيئت علمي پژوهشکده فناوري هاي نو

  5579, 66407804
 •   آقای دکتر علی نیک بخت, هيئت علمي پژوهشکده فناوري هاي نو

  5578, 66409396، 66464086
 •   آقای دکتر محمد زارعی نژاد, هيئت علمي پژوهشکده فناوريهاي نو

  5192, 66409396، 66464086
 •   آقای دکتر سعید صابر سمندری, هيئت علمي پژوهشکده فناوريهاي نو

  5193, 66409396، 66464086
 •   خانم دکتر حق بین نظر پاک, هيئت علمي پژوهشکده فناوريهاي نو

  5194, 66407804
 •   خانم مهندس مريم نظري, کارشناس پژوهشی پژوهشکده فناوري هاي نو

  5190, 66409396، 66464086
 •   خانم مهندس گلي خويشكار, معاون اجرائی پژوهشکده فناوري هاي نو

  5189, 66409396، 66464086
 •   فاکس پژوهشکده فناوريهاي نو, فاکس پژوهشکده فناوريهاي نو

  66409396, 66409396