اداره اموال (انبار مرکزي)

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای علیرضا صفری, رئیس اداره امور اموال و انبارها

  5488, 66408443
 •   آقای اصغر کاظمی, امور دفتری

  5482,
 •   خانم اکرم حسن زارع, امور دفتری

  5487,
 •   آقای علی اکبر اسدالهی,

  ,
 •   آقاي غلامعلي داوودي, امور بايگاني

  5486,
 •   آقاي محمدرضا سربلند, انباردار اداره اموال(انبار مرکزي)

  3515,
 •   آقاي سيدامير حسيني ,

  ,