اداره کارپردازي و سفارشات خارجی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي مهندس سیداحمد میرآقایی, رئیس اداره کارپردازی و انبارها

  5471, 66408443
 •   خانم اکبری, مسئول دفتر

  5472, 66408443
 •   فخراله مجیدی, حسابدار

  5488, 64545488
 •   آقای حداد, تحويل چك وبررسي اسناد

  5477, 66408443
 •   خانم قربانخانی, امورمالي-حسابدار

  5473, 66408443
 •   آقای سید مهدی دینی, خريد داخلي

  5476, 66408443
 •   آقای امیدی, بررسي و پيگيري اسناد

  5479, 66408443
 •   آقای محمد خادم, کارشناس

  66408443, 66408443
 •   آقای عبداله زاده, سفارشات خارجي

  5481, 66413317-66406427
 •   فاکس, فاکس اداره کارپردازي

  66408443, 66408443