اداره کارپردازی و انبارها

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي مهندس سیداحمد میرآقایی, رئیس اداره کارپردازی و انبارها

  5471, 64545471
 •   آقای علی اکبر حداد, حسابدار

  5477, 64545477
 •   آقای فخرا... مجیدی, حسابدار

  5488, 64545488
 •   آقای سیدعبداله عبداله زاده حسینی, مسئول ترخیص کالا

  5480, 64545480
 •   آقای محمد خادم, کارپرداز سفارشات داخلی

  5481, 64545481
 •   آقای سید مهدی دینی, کارپرداز

  5476, 64545476
 •   آقای عیسی امیدی نصیرمحله, کارپرداز

  5479, 64545479
 •   آقای محمد سربلند, انباردار

  3515, 64543515
 •   آقای مهدی صابر, کمک انباردار

  3515, 64543515
 •   خانم اکرم حسن زارع, مسئول دفتر

  5487, 64545487
 •   خانم سمانه قربانخانی, امور مالی

  5473, 64545473
 •   خانم نینا پوررمضانی, مسئول دفتر - همکار اجرایی آزمون

  5471, 64545471
 •   فاکس, اداره کارپردازي

  66408443, 66408443