مرکز بهداشت ،درمان و امور مشاوره

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر حميد کشوري, مسئول مرکز بهداشت

  3141,
 •   خانم مهناز آل بويه, مسئول دفتر مرکز بهداشت

  3141, 66413968
 •   خانم مهناز آل بويه, فوريتهاي پزشکي (اورژانس)

  499,
 •   خانم فاطمه حامديزدان, پرستار مرکز بهداشت

  3141, 66413968
 •   آقاي دکتر حسن صف آرا, متخصص داخلي مرکز بهداشت

  3141,
 •   آقاي دکتر محمد کاکرودي, متخصص پوست و مو مرکز بهداشت

  3141,
 •   آقاي دکتر مهدي صميمي اردستاني, روانپزشک متخصص اعصاب و روان مرکز بهداشت

  3141,
 •   آقاي دكتر حسين كياني, داندانپزشك مركز بهداشت

  3141,
 •   خانم دكتر آزاده ايراني, داندانپزشك مركز بهداشت

  3143,
 •   آقاي دکتر مهدي سروش, دندانپزشک مرکز بهداشت

  3143,
 •   آقاي دکتر مجيد اسلامي, پزشک عمومي مرکز بهداشت

  3141,
 •   آقاي دکتر احمد شفائي زاده, پزشک عمومي مرکز بهداشت

  3141,
 •   خانم دکتر مريم حسامي, پزشک عمومي مرکز بهداشت

  3141,
 •   خانم دکتر سيده فاطمه علوي نيا, پزشک عمومي مرکز بهداشت

  3141,
 •   آقاي حميد مجيدي, پرستار مركز بهداشت

  3141 ,
 •   خانم مهندس اعظم السادات دلبری, کارشناس بهداشت محیط

  3141,
 •   آقاي فرزاد برهمندپور, كارشناس تغذيه و رژيم غذايي

  3141,
 •   خانم فاطمه ميرزايي, بهداشتكار دهان و دندان

  3143,
 •   خانم مهندس زهرا شریفی, کارشناس بهداشت حرفه ای

  3141,
 •   خانم مهرناز یدالهی , کارشناس بینایی سنجی

  3141,
 •   , فاکس مرکز بهداشت

  , 64543141