مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای مهندس سیدجواد طباطبایی مقدم, مدیر فرهنگی و اجتماعی

  3-2491, 3- 64542491
 •   آقای مهندس محمدرضا شاهین, معاون مدیر فرهنگی و اجتماعی

  3-2491 و 5034,
 •   آقای کاظم توکلی, مشاور نظارت و ارزیابی

  3-2491,
 •   آقای رضا محودیان, رییس اداره نشریات و تشکل های دانشجویی

  3-2491,
 •   آقای اباذر ضیایی, رییس اداره فوق برنامه و کانون های فرهنگی

  3-2491,
 •   خانم زهرا مهدوی, کارشناس امور دفتری، مستندسازی و روابط عمومی

  3-2491,
 •   آقای میرمحی الدین مجابی, کارشناس مالی و پشتیبانی

  3-2491,
 •   آقای امیررضا عابدی, امور فرهنگی و اجتماعی

  3-2491, 3-2491
 •   آقای مهندس روزبهانی, کارشناس طرح و برنامه

  3-2491,
 •   خانم نعیمه ملاحسنی, کارشناس مطالعات راهبردی

  3-2491,
 •   آقای عباسعلی محمدی, کارشناس امور مذهبی و مناسبت¬ها

  3-2491,
 •   خانم زهرا یاریگر, کارشناس امور محتوایی و برنامه¬های آموزشی

  3-2491,
 •   خانم آزاده سپهر, کارشناس امور فرهنگی

  3-2491,
 •   خانم زهره چگینی, کارشناس سرای فرهنگ

  3-2491,
 •   خانم ثریا پروایی, کارشناس اجرایی دفتر دختران

  2777-8,
 •   خانم پروانه عالی, کارشناس محتوایی دفتر دختران

  2777-8,
 •   آقای روح الله شفیعی نسب, خدمات

  3-2491,
 •   آقای ابراهیم خدایی, خدمات

  3-2491,
 •   آقای محمد نادرپور, خدمات

  3-2491,
 •   , فاکس اداره کل فرهنگی

  , 64542490