مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای مهندس سیدجواد طباطبایی مقدم, مدیر فرهنگی و اجتماعی

  3-2491, 3- 64542491
 •   آقای اباذر ضیایی, معاون مدیر فرهنگی و اجتماعی و رییس اداره فوق برنامه و کانون های فرهنگی

  3-2491, 64545034
 •   خانم راضیه احمدی, کارشناس امور دفتری، مستندسازی و روابط عمومی

  2491-3, 64542491
 •   خانم آزاده سپهر, کارشناس دفتر فرهنگی کارکنان و اساتید

  3-2491, 64542491
 •   خانم زهره چگینی, کارشناس رسانه،تبلیغات/مراسم ومناسبت ها

  5035, 64545035
 •   آقای میرمحی الدین مجابی, کارشناس مالی و پشتیبانی

  3-2491, 64542491
 •   آقای رضا محودیان, رییس اداره نشریات و تشکل های دانشجویی

  3-2491, 64542491
 •   خانم زهرا مهدوی, کارشناس تشکل ها و دبیرخانه هیات نظارت

  3-2491, 64542491
 •   خانم نازنین بابایی, کارشناس حسابداری

  3-2491, 64542491
 •   آقای علیپور, کارپردازی

  3-2491, 64542491
 •   آقای امیررضا عابدی, کارشناس نظارت و ارزیابی

  3-2491, 64542491
 •   آقای عباسعلی محمدی, کارشناس امور مذهبی و مناسبت ها

  3-2491, 64542491
 •   آقای ابراهیم خدایی, خدمات

  3-2491, 64542491
 •   آقای محمد حسین برکوک, کارشناس امور کانون ها

  5037, 64545037
 •   خانم پروانه عالی, کارشناس محتوایی دفتر دختران

  2777-8, 64542777
 •   خانم ثریا پروایی, کارشناس اجرایی دفتر دختران

  2777-8, 64542777
 •   آقای روح الله شفیعی نسب, خدمات

  5040, 64545040
 •   , فاکس اداره کل فرهنگی

  , 64542490