اداره تربيت بدني و فوق برنامه ورزشي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   خانم دکتر اشرف امینی, رئیس اداره تربيت بدني

  3186, 66963287
 •   خانم آزاده کريمي, متصدي امور دفتري و بايگاني اداره تربيت بدني

  2793 و 2794 ,
 •   خانم عذرا عليپور, كمك كارشناس و امور مالي اداره تربيت بدني و فوق برنامه ورزشي

  2793 و 2794 , 66963287
 •   آقاي محمد فرزام , اداره تربيت بدني و فوق برنامه ورزشي

  2793 و 2794, 66963287
 •    آقای حسين مبيني , مربي بدنسازي

  2794و2793,
 •   آقاي حسن نجفي, کارشناس ورزشي آقايان اداره تربيت بدني و فوق برنامه ورزشي

  2793 و 2794 , 66963287
 •   خانم زهرا روزبهاني, كارشناس ورزش بانوان اداره تربيت بدني و فوق برنامه ورزشي

  2793 و 2794 , 66963287
 •   آقای حسن ايل بيگي, خدمات

  2793 و 2794 , 66963287
 •   , فکس اداره تربيت بدني

  , 66963287