دفتر نهاد نمايندگي رهبري

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   حجت الاسلام سيد مهدي ميراحمدي, مسئول نهاد نمايندگي رهبري

  2300-1,
 •   حجت الاسلام ناصر رحيم لو, معاونت نهاد رهبري

  2296,
 •   آقاي مهندس سيد جواد طباطبايي , مدير اجرايي نهاد رهبري

  2308,
 •   آقاي سيد عباس هاشمي, مسئول دفتر نهاد رهبري

  2300-1,
 •   آقاي حسين صفايي فر, مشاور مالي نهاد رهبري

  2302,
 •   , مسئول امور اقامه نماز و مناسبتها

  2306,
 •   خانم فاطمه زين الديني, مسئول واحد خواهران نهاد رهبري

  2307,
 •   , فاکس نهاد نمايندگي رهبري

  , 66497946