اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي سید یحیی حسینی, رئیس اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی

  3105-2243, 66959196
 •   خانم زهره بنايي, مسئول دفتر اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی

  2243-3105, 66959196
 •   خانم زهرا صفايي, تسهیلات

  5602, 66959196
 •   آقاي داريوش پاکزاد, کارشناس بیمه دانا

  2239, 64542239
 •   آقای سیاوش آهنگ, کارشناس بیمه دانا

  5601, 64545601
 •   خانم ایران مرادی, کارشناس بیمه دانا

  5604, 64545604
 •   خانم طاهري, نماينده بيمه تكميلي

  3106,
 •   خانم يعقوبي, نماينده شركت آهوان

  5605,
 •   آقاي محمد بختياري, کارشناس بیمه دانا

  5603, 64545603
 •   آقاي روح اله کلهری, مسئول بیمه های اولیه

  5600, 64545600
 •   آقای مهدی بخشی, مسئول فوق برنامه

  2256, 64542256
 •   خانم سلوا دانشور, نماینده بیمه دانا

  3106, 64543106
 •   خانم سحر دانشوری, نماینده بیمه دانا

  3106, 64543106
 •   خانم فاطمه یعقوبی, نماینده شرکت آهوان

  5605, 645605
 •   آقاي حسين برجي, متصدي مجتمع ديناچال

  ., 09111847018
 •   آقاي محمد فضائلي فر, متصدي مهمانسراي مشهد

  ., 0513-8594485
 •   فکس اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی, فکس

  3104, 64543104