اداره رفاه اساتید و کارکنان

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي سید یحیی حسینی, سرپرست اداره رفاه کارکنان

  2243, 66959196
 •   خانم زهره بنايي, مسئول دفتر اداره رفاه کارکنان

  2243, 66959196
 •   آقای سیاوش آهنگ,

  5603,
 •   خانم ایران مرادی, كارشناس بيمه تكميلي

  5604,
 •   آقاي حسين يوسفي, مسئول بيمه هاي اوليه

  5600,
 •   آقاي محمد بختياري, بيمه تكميلي

  5601,
 •   آقاي داريوش پاکزاد, كارشناس بيمه تكميلي

  2239,
 •   آقای مهدی بخشی , مسئول فوق برنامه

  2256,
 •   خانم طاهري, نماينده بيمه تكميلي

  3106,
 •   خانم يعقوبي, نماينده شركت آهوان

  5605,
 •   آقاي محمد فضائلي فر, متصدي مهمانسراي مشهد

  , 05138517600
 •   آقاي حسين برجي, متصدي مجتمع ديناچال

  , 09111847018
 •   خانم زهرا صفايي, مسئول مالي و وامها

  5602,
 •   , فکس

  , 64543104