دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقاي دكتر حسين آفريده, رياست دانشکده

    5200, 66419506
  •   آقاي علی خسروی, مسئول دفتر

    5200, 66419506
  •   آقاي مهندس مرتضی صبا, معاون مالي و اداري

    5250,
  •   آقای دکتر داریوش رضایی اوچبلاغ, معاون آموزشی و دانشجویی

    5200, 5200
  •   آقای دکتر مرتضی حبیبی, معاون پژوهشی و امور بین الملل

    5234, 64545234
  •   آقای دکتر پرویز پروین, مسئول تحصيلات تكميلي

    5233,, 64545233
  •   آقای دکتر حسین آقا حسینی نائینی, مدیر گروه آموزشی فیزیک کاربردی

    5231,
  •    آقای دکتر سعید طالبی , مدیر گروه آموزشی فیزیک عمومی

    ,
  •   آقای دکتر رضا امراللهی بیوکی, مدیر گروه مهندسی هسته ای

    5232,
  •   آقاي دکتر کاووس ميرعباس زاده , مدير گروه دکتراي عمومي و تکنولوژي هسته اي

    5248,
  •   آقاي دکتر پرويز پروين, مدیر گروه فیزیک

    5233,
  •   آقاي مهندس رسول سعيدي بابي , مدير امور مالي و اداري

    5220,
  •   خانم کتايون کيا شمشکي, كارشناس امور پژوهشي

    ,
  •   خانم فاطمه رجبي, كمك كارشناس خدمات آموزشي(تحصيلات تكميلي)

    5210,
  •   آقاي عبدالرضا شهبازي , كارشناس امورمالي و اداري

    5222,
  •   آقاي مهدي موسايي فراهاني, كمك كارشناس خدمات آموزشي

    5213,5212,
  •   آقاي دکتر حسين آقاحسيني, عضو هيئت علمي

    5231,
  •   آقاي دکتر رضا امراللهی , عضو هيئت علمي

    5232,
  •   آقاي دکتر بهروز مراغه چي, عضو هيئت علمي

    5245,
  •   آقاي دكتر شهيار سرآمد, عضو هيئت علمي

    5238,
  •   آقاي دكتر سيد علي موسوي, عضو هيئت علمي

    5246,
  •   آقای دکتر مرتضي حبيبي, عضو هيئت علمي

    5234,
  •   آقای دکتر مهدي خاكيان, عضو هيئت علمي

    5235,
  •   آقاي دکتر سعيد ستايشي , عضو هيئت علمي

    5252,
  •   آقاي دکتر مجتبي شمسائي , عضو هيئت علمي

    5255,
  •   آقاي دکتر هوشنگ عراقي , عضو هيئت علمي

    5243,
  •   آقاي دکتر داوود کماني, عضو هيئت علمي

    5244,
  •   آقاي دکتر محمد مهرآفرين, عضو هيئت علمي

    5247,
  •   آقاي دکتر حسين عباسي, عضو هيئت علمي

    5242,
  •   آقاي مهندس مرتضي صبا , عضو هيئت علمي

    5250,
  •   آقاي دکتر سيد علي موسوي زرندي, سرپرست آزمايشگاه هسته اي

    ,
  •   آقاي دکتر پرويز پروين, سرپرست آزمايشگاه ليزر و اپتيك

    ,
  •   خانم بهجت الملوک حيدري, كارشناس آموزشي آزمايشگاه حرارت و مكانيك

    ,
  •   آقاي عادل ميرمحمدي, کمک کارشناس سايت کامپيوتر

    5223,5225,
  •   خانم الناز بختياري, كتابدار

    5208,
  •   خانم زهرا زينعلي, كارشناس كامپيوتر

    5225,
  •   آقاي مهندس رسول سعيدي بابي, كارشناس آموزشي آزمايشگاه حرارت و مكانيك

    ,
  •   آقای سید محسن حسینی, سایت دانشجویان دکتری

    5265,
  •   آقاي مجتبي يعقوبي, کارشناس آموزشي آزمايشگاه الکتريسيته

    ,
  •   آقاي مهرداد صالحيان , كارشناس آموزشي آزمايشگاه الكتريسيته

    ,
  •   آقاي مهندس رجبعلي ذاکر صالحي, كارشناس آموزشي آزمايشگاه حرارت و مكانيك

    ,
  •   خانم آمنه امیرلو, کارشناس پژوهشی

    5213,
  •   خانم ناهيد پرنوري, تايپيست

    5221,
  •   آقاي احمد هوشور, متصدي انتشارات

    ,
  •   , انجمن علمي و شورای صنفی دانشجویان

    ,
  •   آقای دکتر مرتضی حبیبی , آزمايشگاه گداخت هسته‌اي

    5234,
  •   , فاکس

    , 66495519
  •   , نگهباني

    5226,