گروه مستقل شیمی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر وحید حدادی اصل, رئيس گروه مستقل شيمی

  5780, 64545780
 •   آقای سید محمود موسوی حکمتی, دفتر گروه مستقل شیمی و کارشناس آموزش و پژوهش

  5780-5781, 64545780,64545781
 •   خانم اکرم صارمی , مسئول دفتر گروه مستقل شیمی

  5780,5781, 64545780
 •   آقای محمد حسن جوان, مدیر مالی و اداری گروه مستقل شیمی

  5800, 64545800
 •   آقای دکتر زاهد احمدی, معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی گروه مستقل شیمی

  5777, 64545777
 •   آقای دکتر مهران جوانبخت, عضو هيئت علمی گروه مستقل شيمي

  5806, 64545806
 •   خانم دکتر لیلا ناجی, عضو هيئت علمی گروه مستقل شيمي

  2767,
 •   خانم دکتر زهرا شریعتی نیا, عضو هيئت علمی گروه مستقل شيمي

  5810, 64545810
 •   آقای دکتر مجید عبدوس, معاون پژوهشی گروه مستقل شيمي

  5804, 64545807
 •   خانم لیلا ریاحی, کارشناس تحصيلات تکميلی گروه مستقل شيمي

  5788, 64545788
 •   خانم دکتر الهه کوثری, عضو هيئت علمی گروه مستقل شيمي

  5802, 64545802
 •   مسئول آزمایشگاه ها, خانم دکتر خدیجه هوشیاری

  5786, 64545786
 •   آقای مهندس امیر احمدی آشتیانی, کارشناس آموزشی

  5808, 64545808
 •   آقای دکتر مجید عبدوس, عضو هيئت علمی گروه مستقل شيمي

  5804, 64545804
 •   آزمایشگاه شیمی عمومی1, آزمایشگاه شیمی عمومی1

  5782, 64545782
 •   خانم مهندس شهبا تمهيدي, کارشناس آموزشی گروه مستقل شيمي

  5805, 64545808
 •   آزمایشگاه شیمی معدنی, آزمایشگاه شیمی معدنی

  5785, 64545785
 •   آزمایشگاه شیمی تجزیه, آزمایشگاه شیمی تجزیه

  5783, 6455783
 •   آزمایشگاه شیمی فیزیک, آزمایشگاه شیمی فیزیک

  5774, 64545774
 •   آزمایشگاه شیمی الی, آزمایشگاه شیمی الی

  5783, 64545783
 •   آزمایشگاه آنالیز دستگاهی, آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

  5786, 64545786
 •   آزمایشگاه پلیمر, آزمایشگاه پلیمر

  5775, 64545775
 •   آزمایشگاه شیمی عمومی2, آزمایشگاه شیمی عمومی2

  5787, 64545787
 •   فاکس, فاکس گروه مستقل شيمي

  66417430, 66417430
 •   آبدارخانه, آبدارخانه

  5809, 64545809
 •   انتظامات, انتظامات

  5789, 64545789