اداره روابط عمومی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي مهندس مصطفی رستم خانی, سرپرست اداره روابط عمومي

  2285-2286, 66414113
 •   خانم عزیزه رحمانی, مسئول دفتر

  2285, 66414113
 •   آقای سیف الله بابایی, امور پشتیبانی

  2285, 66414113
 •   آقاي علي اصغر وحداني, کارشناس گرافیک

  2285, 66414113
 •   آقای محمد جعفری طاهری, امور سمعی و بصری

  2285, 66414113
 •   آقاي حسين رضايي, کارشناس مسئول

  2285, 66414113
 •   آقای مهندس محمدرضا شاهین, کارشناس امور افکارسنجی و برنامه‌ریزی

  2285, 66414113
 •   خانم منيژه هاشم خاني, کارشناس ارتباطات رسانه‌ای

  2285, 66414113
 •   خانم جميله يعقوبي, کارشناس امور خدمات رایانه‌ای

  2285, 66414113
 •   آقاي حسين رحماني, کمک کارشناس

  2285, 66414113
 •   آقای فرشاد محمدی, مسئول ساختمان فارابی

  2290, 64542290
 •   آقای حسن جهانی, خدمات

  2285, 66414113
 •   فکس, روابط عمومي

  66963292, 66963292