دانشکده مهندسی نفت

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر وحید حدادی اصل, رئيس دانشكده

  3527, 66959147
 •   خانم صديقه عليزاده, مسئول دفتر

  3527, 66959147
 •   آقاي دكتر محمدجواد عامري شهرابي, معاون پژوهشي

  5128,
 •   آقای دکتر احمدرضا ربانی, مدیر تحصيلات تكميلي

  5134, 66959147
 •   آقای دکتر محمد رضا خرسند موقر, معاون آموزشی

  5133,
 •   آقای مهندس محسن ده ودار, مدیر دانشجویی

  5176,
 •   آقای عباس آقاشفیع, معاون اداری و مالی

  3527, 66959147
 •   آقای دکتر احمدرضا ربانی, عضو هيئت علمي

  5134,
 •   آقاي دکتر احسان خامه چی, عضو هيئت علمي

  5154,
 •   آقاي دکتر ناصر عليزاده تبریزی, عضو هيئت علمي

  5140,
 •   آقاي عليرضا متقي, کارشناس تحصیلات تکمیلی

  5150,
 •   آقاي مهندس مهدي رحماني, کارشناس آزمایشگاه

  5175,
 •   خانم مهندس ريحانه پيرو , کارشناس آزمایشگاه

  5169,
 •   خانم مهندس ليلا نخعي, کارشناس کامپيوتر

  5151,
 •   آقای علیرضا امیری ابیانه,

  ,
 •   آقای مهندس محمد پورصالحی, کارشناس آزمایشگاه

  5172,
 •   آقای مهندس محسن ده ودار, کارشناس آزمایشگاه

  5176,
 •   آقای امیر ذوالفقارزاده, کمک کارشناس کامپیوتر

  5152,
 •   خانم روشنك بهرام نژاد, کارشناس آموزش

  5148,
 •   خانم سيمين وزيري, کتابدار

  5157,
 •   آقای محمد کریمی برمی, مسئول ساختمان

  3527,
 •   آقای حمید رمضان پور, انتشارات

  5164,
 •   , انجمن مهندسان نفت

  5160,
 •   , شورای صنفی

  5155,
 •   , گروه علمی فرهنگی شهید تندگویان

  5161,
 •   , انجمن علمی

  5159,
 •   آقای محرم مومنی, خدمتگزار

  5153,
 •   آقای امیر سعیدی نیا, خدمتگزار

  5153,
 •   , انتظامات

  5163,
 •   , فاکس

  3528, 64543528