اداره امور خوابگاهها

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای مهندس حمید حیدری, سرپرست اداره امور خوابگاه ها

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای امید کوکبی خرسند, مسئول دفتر و امور دبیرخانه

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای محمد صادق کاظمی, مسئول تاسیسات

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای حسن بهاردوست, معاون اجرایی دایره فرهنگی

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای بهمن سلیمانی فروغ, مسئول خدمات و انتظامات

  2319, 66958016-66958017
 •   خانم مهندس فاطمه فراهانی خواه, مسئول اسکان و حضوروغیاب خواهران

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای حمید سلیمانی توانی , مسئول تسویه حساب دانشجویی

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای ابراهیم چادری , کارشناس تسویه حساب دانشجویی

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای مهندس حامد ابرقویی, مسئول اسکان برادران و متاهلی

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای مهندس حسین جوکار, مسئول سایت و شبکه خوابگاه ها

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای مجید پیرحسینیان, مسئول دفتر انتظامات

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای فرزین گودرزی, امور سانترال و دوربین

  2319, 66958016-66958017
 •   خانم محبوبه علیدادی, دایره فرهنگی خواهران

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای مجید بهنیا, امور اداری

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای علیرضا توانا, مسئول دایره فرهنگی خوابگاه ها

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای اسفندیار خیرآبادی, نقلیه

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای سعید ابراهیمی, نقلیه

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای عابدین صفدری, امور اداری و پیگیری

  2319, 66958016-66958017
 •   آقای نایبعلی قبادی, آبدارخانه

  2319, 66958016-66958017
 •   , فکس اداره امور خوابگاهها

  2319, 66958016-66958017