معاونت فرهنگی و دانشجویي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دكتر جواد شکرالهی مغانی, سرپرست معاون فرهنگی و دانشجویي

  2310, 66465617,66952244
 •   آآقای مهندس حسین یوسفی خواه, مديرکل امور دانشجوئي

  2305, 66465617-66405001
 •   آقای مهندس اسکندر طاهرخانی, معاون مدیر امور دانشجویی

  2305, 66465617-66405001
 •   خانم راحله تات, کارشناس کمیسیون موارد خاص و مسئول دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی

  2310, 66465617-66405001
 •   آقای مهندس غلامرضا صفری, کارشناس امور مالی، اداری و امور قراردادها

  2311, 64542311
 •   آقای مهندس محمدرضا باقری, مدیر دفتر طرح و برنامه

  5027, 64545027
 •   آقاي سلمان عسكري زاده, دبیرخانه معاونت و مسئول دفتر مدیر امور دانشجویی

  2310, 66465617-66405001
 •   خانم سميه سرشار, مسئول صندوق قرض الحسنه شهدا

  2322, 64542322
 •   خانم آزاده کریمی, حسابداری

  5590, 64545590
 •   آقاي غلامرضا مرادي سرشت, عامل مالی معاونت فرهنگی و دانشجویی

  2314, 64542314
 •   خانم پريسا فيروزي, حسابداري امور مالي معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2315, 64542315
 •   آقای اصغر غفاری, کارپردازی

  2303 - 2318, 2303 - 2318
 •   خانم زهرا آطاهریان, کارشناس دفتر طرح و برنامه

  5096, 64545096
 •   خانم نرگس درویشی, کارشناس دفتر طرح و برنامه

  5589, 64545589
 •   آقاي عليرضا خاني, مسئول نقلیه و کارپردازی

  2303 - 2318, 2303 - 2318
 •   آقای محمدحسن فیضی, راننده واحد نقليه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2304, 2304
 •   آقای سید مهدی سیدالحسینی, راننده واحد نقلیه

  2304, 2304
 •   آقای اسلام امانی فر, خدمات واحد نقلیه

  2304, 64542304
 •   آقای علی جعفری, خدمات واحد نقليه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2342, 2342
 •   فاکس معاونت فرهنگی و دانشجویی, فاکس معاونت فرهنگی و دانشجویی

  66468681, 66468681