معاونت پژوهش و فناوری

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   جناب آقای دکتر حسینی تودشکی, معاون پژوهش و فناوری

  2225, 66959149
 •   خانم فريده مرادي , دفتر معاونت

  2225, 66959149
 •   جناب آقای دکتر حسین خالقی, معاون مدیریت و توسعه نوآوری

  ,
 •   آقاي دکتر علی نيک بخت, رئیس آزماِیشگاه مرکزی

  ,
 •   , فکس معاونت پژوهشی

  , 66419728