مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر سلمان نيک صفت, رياست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

  2827-2836-2829, 66469960
 •   خانم صغري پورجعفري, مسئول دفتر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

  2827-2836-2829, 66469960
 •   خانم مهندس ميترا رضازاده, رئیس اداره فناوری اطلاعات و پشتیبانی فنی

  2872, 64542872
 •   خانم مهندس مهرگان حشمتي, رئیس اداره نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی ، پورتال آموزشی و پژوهشی

  2871, 64542871
 •   خانم مهندس فاطمه سپهرمنش, کارشناس مسئول فناوری اطلاعات ، سامانه های تحت وب دانشگاه و امور پرداخت الکترونیکی

  2876, 64542876
 •   آقاي مهندس مجيد قاسمي, مدیر برنامه نویسی پورتال آموزشی و پژوهشی

  2874, 64542874
 •   خانم مهندس شادي حقيقت پور, کارشناس مسئول اداره نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی ، پورتال آموزشی و پژوهشی

  2869, 64542869
 •   آقاي مهندس وفا اسلامي, کارشناس امور مشترکین بخش مراجعات حضوری

  5051, 64545051
 •   خانم زینب دهقانی, کارشناس نرم افزار ، پشتیبانی LMS مجازی و محتوی الکترونیکی دروس

  5057, 64545057
 •   خانم مهندس مريم احمدي, کارشناس اداره نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی ، پورتال آموزشی و پژوهشی

  2875, 64542875
 •   خانم معصومه جعفري, امور مشترکین مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات ، پاسخگویی تلفنی

  2879-5555, 64545555
 •   آقاي علي فلاح رمضان نژاد, تکنسين شبکه ، امین اموال ،امور عمومي

  2882,
 •   خانم مهندس مرضيه کسرايي, کارشناس اداره فناوری اطلاعات و پشتیبانی فنی ،اتوماسیون اداری

  2865, 64542865
 •   خانم مهندس ليلا حيدري, کارشناس مسئول فناوری اطلاعات ، شبکه و امنیت

  2880, 64542880
 •   آقاي مهندس محمدرضا نطقي طاهري, کارشناس مسئول فناوری اطلاعات شبکه و زیر ساخت

  2870, 66498368
 •   خانم مهندس فريبا ولي, کارشناس اداره فناوری اطلاعات و پشتیبانی فنی ، بخش سخت افزار

  2844, 64542844
 •   آقای مهندس محمد مهدي رحيمي, کارشناس فناوری اطلاعات ،شبکه و زیر ساخت

  2881, 64542881
 •   خانم مهندس آزاده متولیان, کارشناس فناوری اطلاعات ، شبکه و امنیت

  5007, 64545007
 •   آقاي محسن عاشري, تکنسین مخابرات

  2830, 66498368
 •   آقاي مهندس سیامک مصري, کارشناس فناوری اطلاعات ، بخش مخابرات و سامانه پست الکترونيکي

  5500, 66973113
 •   آقاي مجيد قاسمي, تکنسين مخابرات

  2830, 66400242
 •   آقاي علي زارعي, اپراتور تلفن

  2248,
 •   خانم سهیلا کیانی, اپراتور تلفن

  2868, 64542868
 •   , فکس

  , 66469961
 •   امور مشترکین, .

  5555,2828, 64545555,64542828